El conjunt de l'art rupestre de l'arc mediterrani en la península ibèrica és un ben cultural pertanyent al Patrimoni de la Humanitat, segons declaració de la Unesco l'any 1998.

En aquest expedient és troben els següents Bens d’interès cultural, declarats en 1997, vinculats al terme municipal de Sagunt.

Covaxa del Barranc del Diable 

Aquesta xicoteta covaxa es troba situada en el vessant meridional d'una cresta muntanyenca adjunta al Pica jo, denominada El Pardalot, i separada d'est pel barranc del Diable.

La muntanya del Pardalot es troba en contacte amb la plana litoral, on desemboca el barranc del Diable que, encara que relativament curt, és bastant profund, presentant un corrent hídric de caràcter espasmòdic amb fort arrossegament .

El pendent i configuració que presenta el vessant de la muntanya fa pràcticament impossible accedir a les pintures des del barranc, per la qual cosa s’ha d’arribar a elles descendint des del cim.

El que més sorprèn d'aquest covaxa és la gran quantitat de pintures que presenta , donades les seues escasses dimensions, i el seu bon estat de conservació, al que ha de contribuir la seua situació i morfologia que la protegeixen d'agents externs.

COVAXA PICAYO 1

Se situa en el vessant oriental de la Muntanya Picayo. Formant part de la mateixa unitat geomorfològica que la montana del Pardalot, on es situen les pintures anteriors, es repeteixen ací les seues mateixes característiques, sent també dificultós accedir a la covaxa des de la part haja de la muntanya per la configuració escarpada del vessant. 
El seu estat de conservació no és molt bé (coberta en part per un vesper). Sembla tractar-se d'un antropomorf esquemàtic format per una barra central de la qual parteixen altres dues perpendiculars a ella, una de les quals apunta cap amunt.

COVAXA PICAYO II

Situada al costat de l'anterior, pràcticament en línia. Únicament presenta una figura en la part esquerra de l'entrada.