Hui s’ha iniciat el congrés La Veu del Regne organitzat per la Generalitat i les Corts Valencianes per el seu 600 aniversari.

Fa 590 anys va ocorrer açò... En 1428 es va declarar una terrible plaga de pesta obligant als tres braços estamentals valencians: el real (poble o popular), el militar (la noblesa) i l'eclesiàstic (església, bisbes i altres jerarquies) i el rei Alfonso el Magnànim a abandonar les Corts Generals del Regne de València iniciades en el Convent de Santo Domingo de l'ordre de predicadores de València i continuar-les en l'església major (de Santa María) de la vila de Morvedre.

Les Corts de Morvedre es van celebrar entre el 26 d'octubre i el 9 de desembre de 1428, aquestes havien sigut convocades el 20 de febrer del mateix any.

D'aquest passatge de la història saguntina es guarden tres interessants documents manuscrits originals conservats en l'Arxiu Municipal de València. Van ser impresos a València en 1482 (fulla 230, sota el rítulo “Incpiunt fori editi per Serenissimum dominum regem Alfonsum tertium in vila Muriveteris. Domini MCCCCXXVIII”. En aquella sessió, Corts celebrades en 1428 en la vila de Morvedre, es van dictar 25 furs que van engrossir la rica legislació foral dels valencians.