El 6 de juny de 1999 moria Joaquin Rodrigo. Diuen que és el saguntí més universal. Pot ser per la seua trascendència fora de les nostres fronteres. Recorde un dia com una sud coreana va vindre a casa, vam començar ficar música en youtube d'ací per a que ella coneguera un poc, ella ens ficà música coreana i ens volia ficar música que coneixia de l'estat espanyol. Quina va ser la sorpresa que ens ficà el concert d'Aranjuez, jo li vaig explicar que eixe home havia nascut ací, a Sagunt -cosa que ella no sabia encara que a la universitat de Seul hi ha una classe relacionada ne Rodrigo i sols diuen que es espanyol- i li vaig dir en que casa havia nascut. Ella va marxar emocionada. Jo un poc asèptic perque està clar que fora a Rodrigo no se li coneix perque és de Sagunt si no per la seua obra.