Son les persones les que fan les tradicions. La Geperudeta. La Mare de Déu dels Desemparats no sempre va ser la patrona de la ciutat. En un primer moment el patró ho va ser Sant Jordi, igual que a tots els regnes i comtats de la Corona d'Aragó. I des del primer moment de la conquesta, Sant Vicent màrtir, ajusticiat a la ciutat en època romana. Sant Miquel, conegut a València com l'àngel custodi, va tindre una importància com a patró de les ciutats de jurisdicció reial del regne. Finalment, des del segle XVIII, queden fixats com a patrons Sant Vicent Ferrer, Sant Vicent Màrtir, i la Mare de Déu dels Desemparats. Quedant com a patrons del regne, Sant Vicent Ferrer i la Mare de Déu del Puig.

La declaració oficial com a patrona de la ciutat, la feu el 21 d'abril de 1885, Lleó XIII, i la seua coronació canònica el 15 d'octubre de 1921, al pla del Pont del Real.

A Sagunt com altres poblacions la seua imatge també és venera. I com és veu en la fotografia encara que malalts la devoció és tan gran que paga la pena la pena per ofrenar-la.

La pàtria valenciana s'empara baix ton mant. En terres valencianes, la fe per Vós no mor i vostra Imatge Santa portem sempre en lo cor.