El 3 d'abril de 1979 es van realitzar les primeres eleccions municipals democràtiques espanyoles, la qual cosa va suposar la democratització dels nostres ajuntaments.

Després de quaranta anys de govern del General Franco, els espanyols van poder tornar a exercir el seu dret al vot i triar als seus representants més propers, així com ser triats per a constituir els primers governs municipals democràtics.

Les eleccions municipals de 1979 van permetre l'elecció democràtica dels regidors de tots els ajuntaments espanyols. D'entre ells, es triava -avui segueix sent així- a l'alcalde. Fins aqueix moment, la representació en els ajuntaments era corporativa; els regidors no eren triats democràticament. L'alcalde, en les capitals de província, era triat directament pel Govern, i en els restants municipis, pel Governador Civil i Cap Provincial del Moviment. Els alcaldes eren, al seu torn, caps locals del Moviment Nacional.

El resultat de les primeres eleccions municipals democràtiques va donar com a vencedora a la Unió de Centre Democràtic, partit governant i que acabava de guanyar les eleccions generals de març de 1979. Va superar folgadament en vots i en regidors al PSOE. No obstant açò, quan es van constituir els ajuntaments, en moltes grans ciutats, la unió dels regidors del PSOE amb el PCE va donar la majoria a l'esquerra.

39 anys ja d’aquelles eleccions i l’estat encara és pensa que els Ajuntaments són nadons. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, és un clar exemple, en la qual existeix i permet exercir la tutela financera dels comptes municipals.
Cal recordar l'incompliment de l'objectiu de dèficit en un país és causa d'intervenció per part de la UE, ha emfatitzat que si l'any passat es van complir les metes a Espanya va ser perquè l'administració local va aportar un superàvit del 0,64 %, que va compensar el 0,42 % de dèficit conjunt de les altres dues administracions.

Està actitud de control pareix del segle XIX, i aqueixes limitacions suposen que el Govern està allunyat del carrer, les polítiques de base han de ser la “base”.

L‘esperit del 3 d’abril ha de estar viu.