Un impuls nou al llibret infantil dotant-lo de continguts enfocats a la xicalla, en paral·lel a una falla infantil que “parle” un llenguatge de xiquetes i xiquetes i que no siga feta pels i per als majors. Mirant açò les falles i les seues comissions han donant passos endavant per tal d’afrontar canvis, a voltes molt importants, dins de les dinàmiques falleres. Un exemple que sempre recorde, i açò és el que hi ha que fugir, d’una visita al museu faller de València quan Rubén Tello ens explicava el canvi de concepte en quan a les falles infantils en la dictadura franquista, les quals no pasaven per la “censura” i és quan les comissions utilitzaven aquestes per fer la crítica lliure que no podien fer en la falla gran. Des e fa uns anys hi ha una aposta clara per poder aproximar la “falla” com a concepte als més menuts i poder aportar un valor afegit al pertànyer a la “falla” i ser part d’ella. Un poquet recordant la dècada dels trenta quan comencen a construir les seues pròpies falles i a fer els seus llibrets de falla (la xicalla), gràcies al concurs convocat per LOS CHICOS, suplement infantil d'El Mercantil Valencià (actual Levante-EMV). La llibertat creativa dels xicotets es va mantindre en els quaranta promoguda pel concurs de Vicente Ros Belda en Ràdio València. Però, en 1955 (segons el reglament de Junta Central Fallera), les comissions infantils van haver de passar a adscriure's a una comissió adulta, que publicarà el llibre infantil, encara que sense la implicació directa dels mateixos protagonistes. Les falles han evolucionat a base d’imposicions, a base d’accions sobrevingudes tant per part dels Ajuntaments, Juntes Locals i Generalitat Valenciana. El Mocador, com a cas d’èxit i altres falles, han sabut implicar de manera efectiva a la xicalla en el procés creatiu de la falla, des de la concepció –guió- del monument, al desenvolupament de tallers que marquen un abans i un després de la percepció de la Falla com a únic agent festiu passant a un agent cultural i inclús educatiu. Molts han sigut els premis que han rebut els xiquets i xiquetes de la falla el Mocador en quant al premi de narrativa que organitza Federació Junta Fallera de Sagunt i estos han sigut publicats en el llibret de la Falla donant-li una importància més en la confecció del sentiment faller de la xicalla. Lletres a Morvedre La literatura juvenil/infantil i la seua producció a Sagunt i la seua comarca sempre ha existit. Per exemple tenim els casos de Maria Josep Picó, Sento Llovell i Manolo Civera, David Navas, Pepe Fuertes i Teresa Cebrián, Ruth M. Lerga, Alberto Torres, Olga Salar, entre d’altres. És més, durant sis edicions l’Ajuntament de Sagunt organitzava el tradicional certamen literari de Sagunt Goma de Nata. Així, les diferents categories establides en aquest concurs es repartien entre narrativa breu en castellà i en valencià, així com poesia breu en castellà i en valencià, també. Aquest certamen se celebrava de forma anual al municipi de Sagunt, hi podia participar qualsevol persona resident a la Comunitat Valenciana que tinguera l'edat compresa entre 14 i 20 anys. A més, els guardonats rebien també una quantitat monetària en el moment del lliurament dels premis, i després havien d'esperar el temps necessari al fet que el seu relat o poesia isquera a la llum al costat dels premiats d'anys anteriors o posteriors. Per altra banda, i no de manera exclusiva, el concurs de Premis Literaris “Ciutat de Sagunt” no tenen cap restricció quant a la temàtica i el públic objectiu, això doncs, la dotació econòmica és de 12.000 euros, repartits en 6.000 euros per al XIX Certamen de Narrativa “Ciutat de Sagunt”, 3.000 euros per al XX Poesia “Jaume Bru i Vidal” i 3.000 per al XIV Teatre “Pepe Alba”. El Gabinet de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Sagunt realitza des de 1997 una convocatòria pública anual del concurs dels premis literaris “Ciutat de Sagunt”, amb l’objectiu de fomentar la promoció i creació literària i cultural en valencià. Es podran presentar als premis qualsevol escriptor o escriptora amb tots els treballs que considere oportuns. Les obres participants en aquests premis han de ser originals, inèdites i escrites en valencià, i no poden estar guardonades en qualsevol altre certamen. També s'han d'abstenir de participar en el mateix gènere les persones guanyadores del premi en la convocatòria anterior de “Ciutat de Sagunt”. Des de 2010 el diari, en la seua edició comarcal, Levante EMV proposa un Concurs de Microcontes que pretén estimular la creació literària entre els més xicotets. En la seua primer edició el tema triat va ser el Medi ambient, i han passat per l’aigua, mar, etc. En este sentit poden participar tots els alumnes que cursen els seus estudis de 3º a 6º de Primària en col·legis del Camp de Morvedre i els textos del qual complisquen els requisits. Ambdues llengües, s'admetran textos originals i inèdits redactats en valencià i castellà. Els originals no hauran de sobrepassar les 75 paraules. Pel que fa a matèria de literatura juvenil i infantil relacionat amb les falles, la comissió de Sagunt, falla Santa Anna, convoca des de 2015 els seus premis al millor contingut didàctic i cultural dirigit al públic infantil publicat en un llibret de falla; es tracta d'un reconeixement la quantia econòmica del qual ascendeix a 400 euros, 200 d'ells per al premi Santa Anna, obert a totes les comissions falleres de la Comunitat Valenciana, i els diners restants per al guardó Josep Maria Francés Duato, restringit únicament a les falles de la comarca del Camp de Morvedre. Els continguts didàctics i culturals que han de presentar les falles que vulguen participar en aquest concurs poden tindre forma de conte, article, poema, amb un mínim de 25 versos sense explicar l'explicació de la falla, activitats dirigides als xiquets, jocs, textos teatrals breus, etc., tots ells relacionats amb la temàtica de la comissió infantil. Enguany l'Associació Cultural Falla Plaza Rodrigo del Port de Sagunt organitza la I edició del Premi César Augusto Sanz Faus on es premiarà el millor poema satíric escolar del municipi de Sagunt. L'Associació Cultural Falla Plaza Rodrigo del Port de Sagunt, en col·laboració amb la llibreria Arco i llibreria El Puerto, ha organitzat aquest premi literari va destinat als xiquets que durant enguany cursen 5° i 6° de Primària en els col·legis de la localitat i 1° i 2° de la E.S.O dels instituts. Les bases s'han fet arribar als centres educatius per part de la comissió, i cal destacar d'elles que el concurs tracta de fer poemes criticant sempre en to no despectiu per part dels alumnes les manques que troben en la ciutat així com les coses que observen que no es fan bé en ella. Els poemes que realitzen han de tenir una extensió entre 8 i 40 versos, en llengua valenciana. Els guanyadors rebran a part d'un diploma acreditatiu, un regal gentilesa de les llibreries col·laboradores, mentre que les obres que siguen seleccionades com accèssit, tindran un diploma acreditatiu. Fora de Morvedre, però també amb participació, si volen, de les falles de la comarca morvedrina, la FEDERACIÓ LLETRES FALLERES, i en el seu nom l’Associació Cultural Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (COMFET), amb la col·laboració de Junta Local Fallera de Torrent i el patrocini de l’Ajuntament de Torrent, convoquen el Premi COMFET al millor contingut infantil en un llibret de falla de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de premiar el treball que fan les comissions falleres en els llibrets en la promoció de l’ús del valencià. El present premi té com a finalitat reconèixer la qualitat dels continguts i disseny des del punt de vista pedagògic, didàctic i cultural en l’aparat infantil del llibret o llibret infantil independent editat per les comissions falleres. La concepció global dels treballs presentats han de dirigir-se a un públic infantil (faller o no faller). Es valorarà la coherència global de la proposta que ha d’estar relacionada amb la temàtica infantil de la falla del present exercici, des del punt de vista del disseny (presentació dels representants, comissionats, etc.) i del contingut, que obligatòriament ha d’incloure l’explicació de la falla infantil. Es dona plena llibertat per triar la tipologia textual desitjada o conjunt d’elles en l’explicació de la falla i/o articles que conformen el llibret infantil (narracions breus, poesia, teatre, joc escènics, cal·ligrama, reportatge d’investigació, notícia, article d’opinió, crònica, anunci, còmic, etc.). Este premi el va guanyar en la seua primera edició la Falla La Marina de Port de Sagunt. Si mirem les macrodades de la venda dels llibres infantils i juvenils, tornen a créixer després de tres anys de caigudes. En 2014 el mercat va facturar 275 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior, segons l'últim informe sobre el mercat editorial a Espanya de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. L'augment ve després d'una reducció de vendes del 9,8% l'any anterior (de 296 milions en 2012 a 267 en 2013) i una caiguda del 12% entre 2012 i 2011. La literatura per a menors torna a demostrar la seua resistència pel que fa a la d'adults, que l'any passat va facturar un 4,6% menys (de 468 a 447 milions). Els experts consultats apunten diversos motius: que la lectura és considerada pels pares com un element formatiu, la tasca de les editorials als col·legis i les noves apostes de les empreses, que han optat per diversificar la seua oferta davant el desgast de les sagues i la fantasia. Però no solament ha crescut el nombre d'exemplars venuts, sinó també el de publicats. En 2014 es van editar 16.279 títols, segons dades de l'agència de l'ISBN, mentre que en 2013 van ser 10.675. El sector editorial espanyol en general va publicar en 2014 un 2,5% menys que l'any anterior. Una de les claus és la varietat de les temàtiques. “Les editorials han optat per ampliar el seu catàleg atenent tot tipus de gèneres i difuminant l'habitual dicotomia dels últims anys entre la ja desgastada tendència fantàstica i la narrativa realista de sempre”, afirma l'especialista en literatura infantil i juvenil Victoria Fernández en l'Anuari Iberoamericà sobre el llibre infantil i juvenil de 2015 editat per la fundació SM. Com a conclusió podem dir que el foment per part de l’administració de l’exclusivitat de la literatura juvenil i infantil no existeix a Sagunt i la seua comarca, però que no se li tanca la porta. En canvi l’aposta clara pel foment del llibret infantil per part de les falles que generen premis és una bona aportació cap a la producció d’eixe contingut i la possibilitat que puga ser una cosa més com pot ser la publicació d’un llibre posteriorment.


ARTICLE DEL LLIBRET FALLA EL MOCADOR 2018