“Jo, Jaime, per la gràcia de Déu Rei d'Aragó, de Mallorca i València, Conde de Barcelona i d'Urgel i senyor de Montpeller, vull estendre els costums de la ciutat de València a cadascuna de les viles i castells del regne de València i no vull que en cap lloc d'aquest regne siguen vàlides altres costums sinó aquestes, per tant jo i els meus atorguem a vosaltres, tots i cadascun dels habitants del castell, vila, raval i tot el terme de Morvedre, presents i futurs, que salvandoos per sempre i a vosaltres i als vostres les cartes particulars de les vostres heredades en tots els altres capítols, tingueu els costums de la ciutat de València i segons ells siguen jutjats tots plets civils, criminals o de qualsevol gènere que siguen, i també tingueu per sempre vosaltres i els vostres, en tot i per tot, les franquícies i qualsevol altre apartat, capítol i concessió establida o que es puga establir en els Costums de València.(…)”.
Com va dir Bru i Vidal “naturalment, ens estem referint a la incorporació del Morvedre medieval del Regne de València, creat i constituït política i jurídicament, per dret de conquesta usual en el seu temps, per Jaime I d'Aragó. Esdeveniment que té una transcendència tal que fa que els saguntins actuals, en major o menor grau i malgrat les successives incorporacions humanes a la població en diversos moments i per diferents motius, durant els últims sis segles d'història saguntina, ens considerem descendents d'aquells morvedrins que, des de, aproximadament la meitat del segle XIII, es van acordar, en un esforç comú, per constituir una “universitat” (paraula que usem per a emprar la denominació que en els temps medievals solia donar-se a les poblacions en general i més a aquelles que depenien directament de la Corona)”.

Per cert feliç dia de les valencianes i valencians.