13417507_10209756900177611_8935915915601349078_nAl 2012 Iniciativa Porteña va demanar al Ple la recuperació de la Locomotora de Viveros, com és coneix comunment Locomotora Ahv 102 construïda pel mateixos AHV seguint un model de locomotora de ferrocarril portuari o industrial, tant de via estreta com ampla, dissenyat per tallers com Borsig, Henschel o Badcock & Wilcox. El rodatge d'aquesta màquina es denomina, tècnicament, 020WT. Aquesta Locomotora va funcionar als Altos Hornos de Sestao. Retirada als anys 70. Fou adquirida per Cervezas Túria, qui la donà a l¿Ajuntament per ubicar-la al Parc Vial de Vivers, on simulava estar a punt de travessar un pas a nivell (després d¿una remodelació del Parc, ara està rodetgada per un jardinet). A aquest mateix Inventari (fitxa 2322) i al de Sagunt (fitxa 2316) hi ha més material d'Alts Forns. A Asturíes i País Basc romanen conservades locomotores molt semblants a aquesta.

En 2015 Iniciativa Porteña, abans de les eleccions, acusava al govern del PP de ser pasiu en el tema i que des de 2012 no s'havia fet cap acció formal a València. També, jo encara era regidor, el Partit Popular presentava una oferta de 30.000 euros per dur-la a Sagunt, IP propossava un altre pressupost.

En gener de 2016 en la primera reunió Fernández - Ribó van quedar en aprovar, primer en comissió, la cessió a l'Ajuntament de Sagunt i iniciar tots els tràmits després de tindre els informes pertinents. Al març de 2016 la cessió ja estava realitzada i calia ara ficar als departaments de l'Ajuntament de Sagunt i la grua contractada per l'Ajuntament, 3000 euros, d'acord per poder dur-la. 5 mesos després de la petició.

I acabaré amb una frase de IP... "Si el PP no mueve ficha, lo haremos nosotros, pero desde luego no se van a seguir riendo de los ciudadanos porteños”