Pense que es necessari eixe pla. L'objectiu del pla deurien de ser, fonamentalment, desenvolupar les següents línies d'actuació:

1) Incorporar l'activitat de comunicació com instrument rellevant en la millora de la qualitat dels serveis de l'organització implantant-se una cultura de la comunicació de tal manera que es configure un govern municipal transparent i una opinió pública objectiva i participativa amb el govern municipal.

2) Crear empatia entre l'ajuntament i els ciutadans de tal forma que identifiquen al mateix com una organització propera, prestadora de serveis i peça clau en el benestar de la comunitat.

3) Mantenir informada a la ciutadania de les accions del govern municipal, dissenyant els materials gràfics de difusió d'accions municipals i produint materials informatius tant per a difondre'ls en mitjans electrònics i de comunicació com per a propiciar una personalització dels serveis, així com captar i analitzar la informació publicada pels mitjans de comunicació

Si no ens sabem vendre... que farem?