​2016, any del mono segons l’any xinés. Però açò pense que no ens durà res, ni de bó ni de dolent.

L’any 2016 continuarà igual, amb juits contra gent que ho ha fet mal, però molt mal i que s’eixirà per ser qui és. Per polítics corruptes que mai entraràn en pressó. Per una política estatal del “tu màs” i poc més. No confie en que ni el Psoe ni el PP tiren cap a València. No espere vore un mea culpa en la boca d’algú. Serà com han sigut els últims anys, si et meneges no eixes en la foto.

Encara que 2016 té alguna cosa d’especial, almenys a nivell local, fa 175 anys de que la Junta Municipal de Beneficència de Sagunt, reunida el dia 15 de setembre de 1841, aprova el reglament definitiu de la Caixa, acordant, al mateix temps, que “el diumenge immediat 18 dels corrents, a les onze del matí s'efectue la instal·lació de la Caixa i publicació del seu reglament en l'església que va anar de Sant Francisco, avisant al públic per mitjà d'un bàndol”. Aquest acte, es va efectuar en presència de nombrosos veïns, que van concórrer en virtut del bàndol emès. En este, l'alcalde D. Pedro Larriviere va proclamar solemnement. “Queda constituïda la Caixa, i diumenge vinent immediat obrirà el seu despatx el consell administratiu nomenat per la Junta Directiva”.

Així doncs, la Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunt va ser fundada el 26 de
setembre de 1841 pel prevere de la ciutat D. Joaquín Pallarés Igual, amb la finalitat​ de protegir contra la usura als saguntins de les classes més necessitades i promocionar el​ desenvolupament de Sagunt i la seua comarca. És, per tant, la segona Caixa d'Estalvis més​ antiga d'Espanya. El fundador va tenir la idea de crear aquesta entitat, per ser ell l'administrador de rendes de l'Hospital de Na Marcena de la Ciutat de Sagunt, lloc on​ eren atesos tots els necessitats. Fundant la Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunt,va evitar que la usura fera presa en molts saguntins de manera que disminuïra la​ clientela de l'Hospital, amb la qual cosa les seues minvades rendes serien enfortides, quedant així dit antic hospital salvat.

2016, continuem salvant persones, no?​