M'ha agradat molt la intrevenció de la diputada de Compromís, Teresa Garcia, per presentar proposició del seu grup que reclama títols de transport públic gratuït per a persones desocupades

Les Corts Valencianes han aprovat per unanimitat demanar al Consell que elabore un estudi de viabilitat amb l'objectiu d'oferir títols de transport gratuïts per a persones aturades que no cobren prestació o aquesta siga inferior al salari mínim interprofessional.

La iniciativa, consensuada a partir d'una proposta de Compromís defensada per la diputada Teresa Garcia, contempla també que, com a resultat d'aquest estudi, en el termini de tres mesos, s'establisquen convenis i acords amb altres administracions per incorporar aquesta política a altres modalitats de transport com Rodalies o el metropolità.

També es proposa que es faça el desplegament normatiu corresponent per a la posada en marxa d'aquestes mesures, i que es consignen les línies pressupostàries necessàries en el pressupost de la Generalitat per cobrir l'oferta d'aquests títols de transport.

#aralespersones