quico-alcslde

Hem hagut de ser coneixedors per la premsa de les rutes que portaran els residus nuclears que hagen de ser ubicats al Magatzem Temporal centralitzat de Villar de Cañas.


Sagunt serà un dels municipis on segons les previsions del CSN, passaran els residus nuclears procedents d’Ascó I i II i Vandellós. També aquells procedents de re processat de les plantes ubicades a França.


Tal i com han reflexat els mitjans de comunicació, des d’eixes instal·lacions nuclears, es traslladaran 1421 elements combustibles d’eixes plantes. Eixos residus es corresponen amb el material Urani-238 en que es transforma l’Urani-235 una volta sotmès al procés de fissió que desprèn l’energia suficient als reactors nuclears per produir energia elèctrica.


L’urani-238 és un material d’alta activitat radioactiva, és a dir que te un període de semidesintegració superior a 30 anys, cosa que vol dir que per a que eixe material perda la meitat de la seua capacitat d’emissió de radioactivitat han de passar més de 30 anys. Igualment, els nivells de radioactivitat que emet són altament perjudicials per a la salut i el medi ambient.


L’emmagatzematge d’aquestes substàncies es produïa en les pròpies centrals nuclears, fins que aquestos residus passaven a ser residus de mitja activitat i podien ser tractats i gestionats de forma diversa i menys perillosa. Cada central contava amb un magatzem temporal individual i no calia traslladar el risc de forma innecessària


S’ha de dir que, Compromís és totalment contrari a aquelles les energies que generen perillositat i productes altament contaminants com és l’energia nuclear, és més, aquesta forma de producció d’energia elèctrica deuria abandonar-se degut no sols a la seua perillositat, si no també a la problemàtica que generen els residus que genera, la gestió dels quals a dia d’avuí no està resolta. Aquestos condicionants exigeixen un calendari de tancament i clausura de totes les centrals nuclears, per tal d’evitar la generació d’aquestos residus, per diferents motius: la seua permanència en el temps, l’acumulació en la cadena tròfica dels essers vius, les conseqüències de les radiacions sobre la salut i la vida (alteracions genètiques, càncer, abrassió, etc). Si parlem més concretament dels residus que es destinen a emmagatzemaments temporals, a banda dels anteriors, afegim algun més, el risc que suposa traslladar residus nuclears d’aquestes característiques i el perill que suposa la concentració dels mateixos, ja que qualsevol ubicació no és vàlida i suposa una inversió molt més complexa que tractar aquesta problemàtica de forma individual a cada central. De fet, recentment s’ha produït la dimissió del president del Consell de Seguretat Nuclear, al demostrar-se que l’estudi geològic en que es basa aquest organisme per ubicar el MTC de Villar de Cañas, no compta amb les garanties necessàries.


Així mateix, Compromís, va demostrar, junt amb altres organitzacions i associacions ecologistes, que la ubicació geològica del magatzem de Zarra no era adequada, motiu que va causar la seua eliminació. Procés del qual ens sentim molt satisfets, ja que aquest tipus d’activitats suposen un risc ambiental i per a la salut molt major que qualsevol previsió econòmica que puga fer-se i deurien estar confinades, allí on major seguretat existeix per al seu desenvolupament que són les pròpies centrals nuclears.


Hem de recordar també que l’etapa on existeix un major risc d’accident, incident o circumstància sobrevinguda, és l’etapa de transport, ja que és el moment on la seguretat pot veure’s més seriosament compromesa i és també l’etapa on major exposició a persones existeix. El trasport d’aquestos residus super-perillosos afectarà a 2 milions i mig de valencians 500 kilòmetres de recorregut des de Tarragona a Villar de Cañas suposarà un moviment d’aquestos residus en 650 camions, 3 vegades al mes, durant 20 anys. Existeix algun sistema d’emergència i protocol de protecció radiològica en cas d’accident? Estem disposats a assumir eixe risc? De cap manera i en cap situació. Sagunt ja pateix, de per sí, una situació i unes instal·lacions industrials determinades que l’obliguen a determinades estratègies front a la perillositat, amb la qual cosa no afegirem una més i de la magnitud i conseqüències de la que estem parlant.


Compromís és contrari al desenvolupament de l’energia nuclear per generar electricitat sense que estiga resolt el problema dels residus, que a dia d’avuí i tal i com es demostra no està resolt, i que fa evident la necessitat del tancament de les pròpies centrals nuclears. Així mateix en Compromís rebutgem qualsevol forma de gestió dels residus nuclears que concentre el risc i els efectes contaminants dels mateixos, com ho són els Magatzems Temporals Centralitzats, i que supose moviments i trasllats innecessaris.


Per tot açò, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS


PRIMER- L’Ajuntament de SAGUNT insta a les autoritats competents a desistir del desenvolupament d’un Sistema de Magatzem Temporal Centralitzat de residus nuclears, per la perillositat i vulnerabilitat que aquestos provoquen durant el seu trasllat.


SEGON.- L’Ajuntament de SAGUNT es declara Municipi Lliure de pas de residus nuclears i prohibeix expressament el pas de cap convoi que trasllade aquest tipus de residus.
TERCER.- L’Ajuntament de SAGUNT traslladarà aquest acord a Conselleria d’Infraestructures i Medi Ambient, al Ministeri d’Industria, al Ministeri de Medi Ambient, al Consell de Seguretat Nuclear, a ENRESA i a totes aquelles administracions implicades.