Llueca_Quico_Ferri

Hui he llegit un tuit del diputat de Compromís Fran Ferri  que deia "El Consell de les 50 sentències per opacitat presenta una llei de transparència en diferit. Entrarà en vigor en octubre de 2015. Sí, octubre"

Com? Podem fer lleis, devem fer lleis que no s'apliquen inmediatament? Supose que algú em dirà allò de les disposicions tranisitòries, etc, etc, però tanta por tenen en aplicar aquesta llei de transparència inmediatament, com fan enn quasi totes les demés lleis?

En Compromís ho tenim cal i lluitem i cada dia Vencem l'opacitat del PP, amb sentències del TSJCV que ens permet desenmascarar-los i mostrar el que fan i han convertit el Consell i les Corts.

Però acò no ve d'ací sino que en Compromís ve de llarg allò de la transparència. A nivell nacional podeu consultar aquest web http://compromis.net/info/transparencia/ o a nivell local aquesta http://sagunt.compromis.net/qui-som/sous on podeu trobar tot clarament.

Estem d'acords que cal una llei de transparència, igual nosaltres l'haguerem fet d'altra manera, però el que si que és necessari és la seua aplicació de manera inmediata.

La transparència és la principal eina per a aconseguir la confiança dels ciutadans en la classe política, augmentar la participació en la vida municipal i eradicar qualsevol sospita de males pràctiques per part de qualsevol representant dels veïns. És bàsic.

Per a aconseguir l’objectiu de garantir que tota actuació realitzada pels gestors públics siga transparent per a la societat i perquè no quede, en cap moment, dubte sobre la mateixa, tota la informació relacionada amb la gestió pública ha d’estar exposada de manera bé visible perquè puga ser fàcilment consultada per aquell ciutadà que així ho desitge. El distanciament, més que evident, entre els ciutadans i els seus representants polítics ens fa meditar i cercar solucions sobre un problema que, a la nostra manera d’entendre, degrada la nostra estructura democràtica i genera una total indiferència per part de la societat, sobre el progrés i desenvolupament del nostre poble.

Actualment existeix, per part de la societat, una demanda de transparència en la gestió pública i pel que concerneix les retribucions que perceben els càrrecs públics per l’acompliment de la seua labor. Els ciutadans de Sagunt tenen dret a conèixer de forma fàcil i accessible les retribucions que perceben els càrrecs públics.

Per això hem sol·licitat, tant per registre d’entrada com en la Comissió de Régim Interior,

L’estudi per a l’aplicació, de la Ordenança de Serveis Electrònics de l’Ajuntament de Sagunt aprovada el ple del mes de juny definitivament, amb les següents directrius:

Bloc 1 – Informació sobre regidors i plantilla


 1. Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.

 2. Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, tant a nivell polític com a administratiu (Corporació, plantilla municipal, organització per Departaments, estadístiques sobre personal…)

 3. Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com llogats), vehicles oficials i elements patrimonials de valor històric i/o artístic rellevant.

 4. Publicació en la pàgina web municipal de forma completa i sempre actualitzada de la Relació de Llocs de treball (RPT) de l’Ajuntament sempre d’acord amb la LPD.


Bloc 2 – Transparència en les contractacions d’obres i serveis

 1. Es faran públics tots els contractes i convenis existents.

 2. Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.

 3. Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per l’Ajuntament.

 4. Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del pressupost.

 5. Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de major importància.


Bloc 3 – Relacions amb la ciutadania i amb la societat

 1. Informació sobre la situació mediambiental del municipi, amb dades actualitzades convenientment.

 2. Dades sobre el tràfic en la ciutat, amb informació precisa sobre corts de tràfic, ubicació de radars, càmeres de tràfic accessibles des de la web… La informació, a més, es difon via xarxes socials.

 3. S’incentiva la participació ciutadana en grans projectes de ciutat.


Bloc 4.- PART ECONÒMICA

 1. Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el deute municipal tant amb bancs com amb proveïdors, creditors, administracions a més de l’estat dels comptes municipals.

 2. Publicació en la pàgina web municipal de totes les desviacions entre l’aprovat en el pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres ciutadans d’aquesta desviació.

 3. Fixar indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos emprats, com per exemple el superàvit o dèficit, fiscalitat municipal, despesa, inversió, endeutament municipal tant bancari com no.

 4. Realitzar una audiència pública anual on s’adone de la gestió econòmica municipal. Aquesta audiència estarà oberta al debat i la participació de tots els ciutadans.


Així com la convocatòria de la Comissió de Seguiment que inclou dita ordenanaça.