People holding hands under cloud with social media communicationAhir vaig fer una pregunta a la Comissió de Règim Interior, en la qual també estan inclosses les Relacions Externes de l'Ajunament, la pregunta era simple "eisteix un Pla de Comunicació a l'Ajuntament?", doncs bé la primera cosa que em digueren es que això no ho podia preguntar ahí, quan vaig decidir retirar la pregunta ja que no em volien contestar, em van convencer de que fera la pregunta perque no l'entenien, "PLA DE COMUNICACIÓ!, que si tenim un PLA DE COMUNICACIÓ!" vaig dir. Després d'açò va haver un silenci un del regidors del PP va marejar la perdiu parlant de que si les xarxes socials, si si tal, que si qual... quan vaig intentar explicar que era un Pla de comunicació i que necessitem una imatge de marca, el tècnic de torn va fer escusetes a la presidenta de la Comissió, algun dia espere que ens diguen de que parlaven, doncs bé la contestació va ser que no tenim NI SE LI ESPERA un Pla Municipal de Comunicació.

Tot açò s'anava a quedar així però hui he rebut un mail intern de l'Ajuntament amb un compter de YAHOO!, açò si que es fer marca! Es lamentable com l'Ajuntament de Sagunt no s'ha preocupat mai per tindre una marca posicionada correctament, i si pensem que actualment estem en l'època de la informació i d'internet vem com cada departament o cada regidor intenta fer la seua guerra per separat sense cap coordinació entre elles.

Per això pense que es necessari eixe pla. L'objectiu del pla deurien de ser, fonamentalment, desenvolupar les següents línies d'actuació:

1) Incorporar l'activitat de comunicació com instrument rellevant en la millora de la qualitat dels serveis de l'organització implantant-se una cultura de la comunicació de tal manera que es configure un govern municipal transparent i una opinió pública objectiva i participativa amb el govern municipal.

2) Crear empatia entre l'ajuntament i els ciutadans de tal forma que identifiquen al mateix com una organització propera, prestadora de serveis i peça clau en el benestar de la comunitat.

3) Mantenir informada a la ciutadania de les accions del govern municipal, dissenyant els materials gràfics de difusió d'accions municipals i produint materials informatius tant per a difondre'ls en mitjans electrònics i de comunicació com per a propiciar una personalització dels serveis, així com captar i analitzar la informació publicada pels mitjans de comunicació

Si no ens sabem vendre... que farem?1