silueta-del-arbol-con-las-raices1

Comencem explicant que allò de l'economia del Bé Comú, tornar a posar l'economia al servei de les persones, enfront del que succeeix en les societats capitalistes on el més valorat és el benefici propi, constitueix la base de la teoria d'esta teoria ideada per l'economista austríac Christian Felber.

Esta teoria económica es pot aplicar a quasevol municipiper exemple un municipi del bé comú fa en el seu propi àmbit administratiu i econòmic un balanç del bé comú, ho publica i convida a municipis amics i veïns a fer el mateix.

Per altra banda un municipi del bé comú convida als empresaris del lloc a realitzar el balanç del bé comú. Així com pel desenvolupament participatiu d'un “índex del bé comú municipal”, un índex de qualitat de vida que està situat en un nivell intermedi entre el producte del bé comú (economia) i el balanç del bé comú (empresa). A través de procediments de participació ciutadana es podrien determinar els d'entre deu a vint factors de qualitat de vida més importants. En funció d'açò s'han d'amidar les mesures polítiques.

I una de les coses més importants un projecte de participació ciutadana per a facilitar i promoure una “convenció econòmica municipal” i que els ciutadans marquen les regles.

A Muro d'Alcoi, governat des del 1999 pel BLOC, jo ho han ficat en marxa, a que esperem per plantejar-ho a Sagunt?