Hui és dijous i estic a la Tinença, i m'he adonat que esta retolat en castellà soks! Demanarè el canvi!