images
Aquesta pregunta me la feia un professional de l'esport en aquest municipi. Està l'Ajuntament de Sagunt fent competència deslleial als establiments d'oci esportiu de la nostra ciutat? Dins del catàleg de serveis que té l'Ajuntament de Sagunt tenim les següents opcions Programes per a majors de 60 anys, Educació Física de base per a nens de 3 a 6 anys, Musculació, Preparació física, Aerostep, Gimnàstica postural, Control Gim, Pump, Gim Integral, Tonificación. Ara cal vore que ofereix un gimnàs al nostre municipi, Aerobic, Step, Fitness circuit, Infantil, i tot allò relacionat amb un gimnàs.

Si observem tots dos establiments públic i privat comparteixen quasi tot. Buscant en internet he trobat un cas paregut a Logronyo, còpie la nortícia:

L'Associació d'Instal·lacions Esportives Privades de Logronyo ha elevat a la Defensora del Poble De La Rioja la seua disconformitat amb la política de serveis esportius que l'Ajuntament de la capital desenvolupa a través de 'Logronyo Deporte'. L'entitat, que agrupa a una vintena de gimnasos i establiments anàlegs de la capital, entén que el Consistori incorre en una competencial deslleial oferint activitats fins a un terç per sota del preu de mercat, amb la consegüent 'fugida' de potencials clients als poliesportius en els quals es presten les diferents activitats municipals.

La polèmica ve de llarg. A principis dels anys 90, les converses mantingudes entre ambdues parts no van arribar a bon port, per la qual cosa els gimnasos optaren per recórrer a la via legal. Primer el Tribunal de Defensa de la Competència i després l'Audiència Nacional van desestimar les pretensions de la iniciativa privada , entre altres raonaments, que l'Ajuntament no incorria en una competencial deslleial atès que no ostenta una posició de domini en el mercat. En la sentència de 18 de desembre del 2003, se subratllava també que les classes esportives que s'inclouen anualment en l'oferta municipal poden ser considerades d'interès públic i, per tant, susceptibles de ser impartides a preus inferiors a les tarifes habituals anara d'aquest àmbit.

Pense que cal que algú és pronúncie diguent si l'oferta municipal poden ser considerades d'interès públic. Qué penseu?