El Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 5 de València, mitjançant sentència de 2 de desembre de 2014, ha estimat íntegrament el recurs interposat per l'Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals (ANPBA) contra l'autorització atorgada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt per a la "solta d'ànecs al mar" realitzada a l'agost de 2012, anul·lant aquesta autorització "per no ser conforme a dret" i condemnant a l'Ajuntament al pagament de costes processals.

Es tracta de la quarta sentència contra la "solta d'ànecs" al mar de Port de Sagunt, i primera després de la modificació de la Llei d'espectacles de la Comunitat Valenciana. Les anteriors han sigut dues sentències dels Jutjats del Contenciós 6 i 2, i una del Tribunal Superior de Justícia (TSJCV), les quals havien establit ja que traure als ànecs del seu "hàbitat habitual" per a tirar-los al mar i que una gentada els perseguisca fins a capturar-los en l'aigua, sotmet als animals a "tractaments antinaturals" i a "maltractament", donant la raó aquestes sentències als plantejaments jurídics invocats per ANPBA en les seues anteriors denúncies administratives i demandes judicials.

Coincidint en el temps (però de manera totalment deslligada i independent de la nova sentència), la Generalitat ha notificat a ANPBA que recentment ha imposat a l'Ajuntament de Sagunt una multa de 3o.oo1 € per la "solta d'ànecs" de 2011, la qual va ser denunciada per ANPBA, per la presumpta comissió d'una infracció administrativa "molt greu" de la Llei d'espectacles.

Aquesta Associació desconeix si la seua formació política, en algun moment, s'ha posicionat públicament en contra de la "solta d'ànecs" al mar de Port de Sagunt. Per l'exposat, els traslladem una pregunta:

Donades les consultes que els ciutadans preocupats per la protecció dels animals i el seu benestar fan a aquesta Associació en temps electorals, va a posicionar-se la seua formació política, si és que no ho ha fet ja, en contra de la "solta d'ànecs" al mar de Port de Sagunt, perquè no torne a realitzar-se mai més amb sufrientes i indefensos animals de carn i os?

Després del canvi de llei nosaltres BLOC-Compromís Sagunt, sempre s'ha posicionat en contra del maltracte animal i de la solta d'ànecs perquè ho considerem il·legal. D'altra banda ja hem començat a demanar la informació a l'Ajuntament de la quantitat de multes que han anat pagant des de 2008 per a poder realitzar una moció sobre aquest tema.

Cal acció directa contra les il·legalitats.