quico tere

Les administracions municipals no estan obligades, fins al moment, a establir mesures de prevenció dels delictes de corrupció que es realitzen o puguen realitzar en les seues organitzacions. Per esta raó i per la gran sensibilitat social al respecte considerem imprescindible posar en marxa mesures de prevenció per a prevenir i lluitar contra els incomptables casos de corrupció que s’aprofiten de la impunitat, els mecanismes burocràtics i els privilegis que l’administració municipal pot suposar per a la comissió d’aquests delictes.


La complexitat dels models delictius que engloba la corrupció fa molt difícil i moltes vegades impossible, la seua detecció i castic si solament s’intervé des de la vessant de la justícia en la seua part penal. La part repressiva no és suficient. Als fets que succeeixen dia a dia en tot l’Estat ens remetem. Una combinació de les mesures preventives i repressives comportaria amb tota seguretat, una disminució dels casos de corrupció pública i per tant de la reducció d’aquests casos en els tribunals. Així mateix, suposaria una més que considerable reducció dels costos econòmics i humans que suposa la corrupció. És evident que el seu efecte positiu sobre l’ètica i la moral pública seria molt considerable i important en els moments que vivim.


L’aparença i la realitat de no fer res de forma activa per a pal·liar la corrupció sobretot en aquells delictes que tenen una tipologia específica, dificulta la seua detecció amb les mesures actuals (totes elles enfocades que se solucionen de forma punitiva) provoca l’increment del desprestigi de les institucions i la sensació de què aquests són tant difícils de demostrar que moltes vegades resulten impunes.


Delictes com el suborn, la prevaricació, la malversació de cabals públics i el blanqueig de capitals, són tots ells complexos en el seu desenvolupament processal i són complicats de resoldre de forma efectiva tant quan estan en procés d’instrucció com d’enjudiciament, màxim quan moltes vegades el possible delicte es va cometre fa molt de temps.


Per tant, i amb la finalitat de prevenir i evitar al màxim possibles casos de corrupció en el nostre consistori, plantegem la següent:


Posada en marxa d’un pla d’actuació amb l’objectiu de prevenir la corrupció a l’Ajuntament i que contemple, com a mínim, les següents àrees:


a) Creació d’un registre de proveïdors generals i d’empreses licitadores que incloga tant les existents com les de nova incorporació.


b) Implantació de la DILIGÈNCIA DEGUDA que incloga entre altres la identificació dels administradors i socis de la mercantil, la verificació de la titularitat reial i el llistat d’unitats de negoci dels mateixos accionistes i/o administradors, propòsit i índole de la relació de negoci i seguiment de la mateixa.


c) Creació d’una Oficina Tècnica de Prevenció de Delictes (OTPD) per a realitzar estes tasques, fent realitzacions periòdiques de les mateixes. S’encarregarà també del compliment estricte dels salaris, dietes i altres menesters dels càrrecs electes i personal de confiança.


d) Creació d’un canal de denúncia intern i extern, assegurat, privat, anònim i amb tota garantia de seguretat per al denunciant.