2015, TREBALLANT PER CONSTRUIR UN HORITZÓ DE VIDA DIGNA