La Llei d’educació del Ministre del PP, Jose Ignacio Wert, és un pas enrere en l’educació i en l’estat del benestar, tant en sanitat, economia, societat i en educació. En l’anomenada “Crisi” (que és una estafa) ens han retallat tot el que s’havia aconseguit fins ara.


Aquesta llei d’educació que ha aprovat el Partit Popular és un exemple més del que vol fer el PP i és un clar un pas cap enrere en l’educació; tot i que encara quedava per millorar moltes coses, com garantir la igualtat d’oportunitats, una escola moderna amb materials didàctics adequats i amb les noves tecnologies, amb experiències positives i vivencials, amb cooperació i de forma assembleària com es fa a la etapa infantil, però han decidit que no, que ja està bé en avançar, que és millor tornar on estaven.L’escola pública està sent desmantellada, menyspreada i asfixiada per a que la rescate el sector privat, que es farà ric a costa de l’educació dels xiquets i les xiquetes una menor qualitat de l’ensenyament i on poca gent tindrà dret a una educació de qualitat i laica. Un dels principals objectius de l’escola pública és el seu caràcter compensador de les desigualtats. Aquest principi, serà el primer en desaparèixer, doncs la nova llei contempla, en el seu desenvolupament, al llarg dels diferents articles, la discriminació de l’alumnat per motius socials, sexuals, econòmics i per rendiment acadèmic: • Espanyolitzar i adoctrinar són dos objectius, tal i com ha manifestat sense por ni vergonya el senyor Wert, i això serà mitjançant la recentralització estatal que recuperarà competències en l’ordenació curricular: Marginació de les llengües pròpies al catalogar-les com assignatures d’especialitat, front a les troncals i les específiques.

 • Segregació pels resultats a través de les revàlides externes als centres, exàmens a nivell estatal, a 3r i 6é de primària, i en 2n i 4t d’ESO que faran que els centres es puguen especialitzar segons eixes avaluacions. Apareixerà una doble xarxa pública: d’elit i la resta.

 • La religió serà curricular i els materials depenen dels bisbes, però finançada per l’administració pública. (en un Estat laic)
  Promou la segregació de sexes en centres privats i concertats….Açò té conseqüències socials, educatives i professionals greus, doncs atempta contra la llibertat de càtedra del professorat i contra una escola lliure, igualitària i compensadora.

 • Els camins per al FP o Batxillerat seran camins definits pels resultats de l’alumnat, que no podran optar a estudis superiors si eixes avaluacions externes ho consideren.

 • La mercantilització és altra de les conseqüències al ser un dels objectius de l’Educació Primària d’afavorir o premiar “ l’esperit emprenedor ”.
  La FP. serà un sistema dual on les pràctiques en empreses privades ocuparan la major part de l’horari i els estudiants estaran realitzant funcions laborals sense remunerar.

 • Elimina la gestió i participació democràtiques: Els Consells Escolars seran merament consultius i no decisoris. Les direccions dels centres estaran nomenades per l’administració. Els directors i directores només faran gestions administratives, al mateix temps, açò portarà a la mobilitat forçosa del professorat.

 • I l’educació infantil?? solament diu: el apartado 3 del articulo 3 queda de la siguiente manera: “La Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y los Ciclos de Formación Profesional Básica constituyen la Educación Básica”


Per tots aquests motius, i més, des del JOVESPV volem rebutjar totalment l’aplicació de la LOMQE i donem suport a la manifestició del dia 23 d’octubre a les 18h a València i a la concentració de l’Associació d’Estudiant de Morvedre (AEM) a les 12h a la Plaça Cronista Chabret.