La Direcció del grup d’empreses Condesa amb diferents plantes a Espanya: Astúries, Navarra, Euskadi, i TUMESA a València i altres situades en diferents estats d’Europa, ha traslladat en diverses reunions i per escrit la situació de pre concurs de creditors del Grup Condesa, com a conseqüència de la decisió presa pels bancs de tallar les línies de capital circulant.


Aquesta situació en la planta de TUMESA a Sagunt, ha motivat que per falta d’avals per a comprar matèria primera, els 113 treballadors i treballadores estan afectats per un ERTE des del passat mes de Maig i per una reestructuració de plantilla i retallada salarial fins a 2016.


En els últims 10 anys i molt recentment, s’han perdut centenars de llocs de treball en les empreses de tots els municipis de la comarca que no tornaran, hi ha moltes empreses pendents de reestructuraciones.el present i el futur de l’Ocupació i la Indústria en el Camp de Morvedre està una altra vegada en joc.


És urgent que els poders públics prenguen les mesures necessàries per a evitar que es produïsquen deslocalitzacions o tancaments d’empreses i per açò és inajornable una revisió dels instruments de defensa industrial del nostre teixit productiu per a evitar els riscos de trasllat d’empreses a països amb una legislació menys justa. En qualsevol cas, en aquelles circumstàncies en les quals una reestructuració siga necessària, aquesta hauria de dur-se a terme sempre de forma responsable i negociada amb els sindicats com a representants legals dels treballadors.


Per tot l’exposat, el Comitè d’empresa de TUMESA, GRUP Condesa proposa als grups polítics que conformen el Ple de l’Ajuntament de SAGUNT


PRIMER .- Un compromís actiu del Ple Municipal en la defensa del teixit industrial i productiu de la nostra comarca.


SEGON .- Una actuació del govern municipal perquè al costat del govern autonòmic i al de la nació, promoguen la negociació i la cerca de solucions amb el Grup Comtessa que garantisquen el futur i el manteniment de les instal·lacions i de la plantilla de TUMESA en el municipi de Sagunt amb la seua corresponent càrrega de treball.