Pense que l'Ajuntament ha de ser qui ha de seguir totes les lleis normes i dir les coses per el seu nom.
Fa un temps s'esta fent un obra per ficar una rotonda a la carreterade Canet, o la de les curves, bò al cartell han ficat CV-317 que és el nom correcte, peró el desvio han ficat VIAL INTERNUCLEOS, tic, tac, tic, tac a que és refereix? A l'antic vial que,ara son 3 avingudes? Avinguda de la Vila, de la Corona d'Aragó i Arquitecte Simón. I això si com a mínim deuria d'estar en valencià "CV-317 TALLADA A CANET PER AVINGUDA DE LA VILA"

Si exigim que els ciutadans i ciutadanes tonguen cura amb les normes perque l'Ajuntament no ho té que tindre?