El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, generalment el pressupost del seu municipi, mitjançant processos de participació ciutadana.


Es considera que el pressupost participatiu és una de les polítiques de participació ciutadana de major compromís (atès que es posa a deliberació i decisió l’assignació dels recursos públics). Un pressupost participatiu pot dur-se a terme amb una gran varietat de metodologies i models, des de la simple consulta ciutadana sobre propostes fetes per l’administració, fins al procés vinculant sobre propostes elaborades per la pròpia ciutadania.


Quan parlem de pressupostos participatius ens referim, en termes generals, a mecanismes que permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics, no en públic assistent a eixa elaboració per part d’altres actors. No es tracta de qüestionar la responsabilitat ni dels governs ni dels legisladors en el procés pressupostari, sinó de permetre la participació de la ciutadania en la definició de les seues prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos econòmics existents.


En la majoria d’experiències que coneixem, els pressupostos participatius són un procés de participació que es repeteix any rere any. S’inicia els mesos de febrer o març, i es defineixen prioritats i la forma amb la que es relitzarà el desenvolupament d’aquestes prioritats a través de projectes. A les etapes següents, la ciutadania implicada, habitualment junt amb tècnics i representants polítics i socials del municipi, faran una avaluació tècnica i financera de totes les propostes formulades i acabaran prioritzant-les d’acord amb els recursos existents. La proposta final, la qual pot inclús sotmetre’s a un procés de consulta i de tria, es porta al ple municipal com una part del conjunt dels pressupostos. Posteriorment, pot ser necessari concretar alguns aspectes de la proposta o, en tot cas, serà necessari fer el seguiment de l’aplicació, per la qual cosa s’acostuma a constituir algun òrgan mixt (social-polític) de seguiment.


Les experiències en la posada en marxa de pressupostos participatius són diverses i flexibles. Per tal d’il·lustrar aquesta diversitat i de posar algun exemple pràctic de com s’han dut a terme els pressupostos participatius en alguns municipis valencians tenim l’experiència d’Ontinyent Participa. Aquesta ciutat  de vora 40.000 habitants ha decidit que el projecte presentat per l’IES l’Estació siga prioritari quant a la inversió de l’Ajuntament d’Ontinyent en els propers mesos, amb 2498 vots d’un total de 5172. La millora dels accessos a l’IES l’Estació, la il·luminació de la ruta perimetral i l’adequació dels vestidors del poliesportiu han estat els projectes preferits de la ciutadania. Aquesta democràtica iniciativa de priorització de projectes, ha fet possible que els ontinyentins tinguen una participació directa en la gestió municipal.


A Sagunt en canvi, no sabem ben bé a que es referix l’equip de govern quan parla de pressupostos participatius. En este sentit als pressupostos de l’Ajuntament de Sagunt apareixen 1’7 milions d’euros en inversions, dels quals tots están ja destinats a inversions programades per l’Ajuntament, per tant poc es deixa lliure per a que la ciutadania decidesca o prioritze si tot te noms i cognoms. A més, a més, es fa necessari que es desenvolupe, a través de la Carta de participació el propi porcés de priorització itria de projectes i que siga abastable per qualsevol ciutadà o associació del poble amb igualtat de garanties, si no correm el perill d’utilitzar la participació com una forma emmascarada de practicar l’amiguisme polític.


Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de Sagunt, per tal de debatre i, si escau, aprovar, el següent:


ACORD


PRIMER. L’Ajuntament de Sagunt i els ciutadans i ciutadanes de Sagunt,de forma oberta i participativa dissenyaran un procés de participació ciutadana per a que una part dels pressupostos municipals siga participativa, semblant al de ciutats com Ontinyent.
SEGON.- L‘Ajuntament de Sagunt destinarà el 50% dels pressupostos, en la partida d’inversions, als projectes que es desenvolupen baix aquesta modalitat de participació.


Posted from WordPress for Android