Primer que res, jo no sòc de prohibir les coses. No m'agrada ficar barreres impossant allò que pense o crec jo, un altra cosa seria que és desenvolupara una activitat il-legal incomplint normes superiors.

Partint d'aquesta premissa comence l'anàlisi d'alló que a dia d'avui, i sempre després de les festes patronals, està en boca de momts veïns i veïnes, s'han de prohibir els bous al carrer, el bou embolat o la solta d'anecs?

No tinc molt clara la posició que tinc al respecte. Per una banda estic en contra del maltracte animal, però per altra banda veig i m'agrada tot 'lo' accesori a aquestes festes. Podriem articular unes festes patronals sense bous? les penyes serien capaces de fer un viratge cap un altre model de festes?

Com podem observar no és un tema trivial, és un tema el qual ha de tindre una reflexió consensuada i repensada. Jo duc ja fa uns mesos pegant-li voltes i cada dia ho tinc més clar, l'Ajuntament de Sagunt no pot prohibir els bous (hi ha bormativa autonómica i delegació de govern dona el permis i la conselleria)  però el que si pot fer és no subvencionar-los. Pot crear un.protocol on és marque que sols seran subvencionables les activitats que no duguen en elles maltractamemt animal.

Per exemple, en les festes patronals el 100% destinat a activitats i els bous pagats per les penyes. Una solució a un problema.