El Pla d’Ocupació de 2013 aprovat en maig de 2013 i els projectes tecnològics, en la posició en contra de Compromís, en setembre del mateix any incorporava una partida destinada a la modernització de l’administració de 150.000 euros dividits en quatre projectes, dos d’ells que si que s’han dut a terme i dos que, un any després , “no saben on estan, si estan pagats, i quan és van a ficar en marxa, açò ens recorda molt a l’oficina virtual que va estar anys pagada sense ficar-se en marxa” explica Albert Llueca.


Llueca destaca que ja en el seu dia que “els projectes TIC del pla d’ocupació no creen ocupació com van vendre des del Partit Popular”, i que “ja deixarem clar al ple que rebutjavem al expand-E així com a l’aplicació del comerç local, i advertim que l’aplicació per a turisme era un projecte que ja ens havíem presentat i que suposadament estava en execució”.


El primer projecte contemplava la creació d’aplicacions per a mòbil de serveis per a la ciutadania, que es compondrà de tres eines diferents: una sobre “Incidències en la via pública”; una altra sobre el “Comerç local”, que oferirà a l’usuari tota la informació sobre comerços del municipi, la seua ubicació, dades d’interès, ofertes, etc. i una sobre turismes. LEs dos primeres no han sigut ralitzades encara, “I no sabem quina és la situació d’aquests projectes que com a màxim deuiren de constar 45.000 euros, i que com ja vam advertir en el seu dia tenien un preus umflats i que no feien servir les actuals bases de dades de l’Ajuntament com pot ser la pagina actual de Comerç Local de Sagunt on tota la informació ja està introduïda i que simplement és mostrar-la de forma diferent, i no com s’ha pensat el projecte” explica Llueca.


Per altra banda el segon projecte, valorat en 50.000 euros, és l’anomenat SagunTICs, com a estratègia per a l’impuls de l’ocupació i de l’empoderament, relacionat amb les tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en la ciutat. Un projecte ambiciós que per a nosaltres era fonamental tal i com ho explicavem en el nostre programa electoral, s’ha de conseguir que Sagunt siga un pol estràtegicm un clúster en innovació i açò passa per “que l’administració més propera l’Ajuntament marque les estrategies per a poder aconseguir que les empreses del sector s’assenten en Sagunt i poder crear cultura de l’empoderament efectiu per tal de poder dur endavant una diversificació de l’economomia productiva de la ciutat i de la comarca” continua Llueca “i per descomptat aquest projecte tampoc està en marxa”


El també edil nacionalista Albert Llueca explicava que “s’estan fent o es volen fer de forma dispersa i no es pensa de forma global en el Consistori”, i afegia, “ens ha costat acabar la seu electrònica, que hauria d’estar finalitzada al març de 2010, i és pensà a realitzar aplicacions en sistemes diferents duplicant els costos i manteniments dins de l’Ajuntament”. En paraules de Llueca, “s’ha d’aconseguir reduir costos reutilitzant i realitzant projectes que comporten la creació directa d’ocupació i no simplement projectes que queden bé davant de la galeria i que després no és duguen endavant”.