Després de ser propossada l’adjudicació a una ETT de la consegeria de la Casa de la Joventut per un total de més de 100.000 euros per dos anys des de Compromís denúncien que “aquest és l’inici de les privatitzacions per part del govern del partit popular de llocs de treball que deurien de ser ocupats per funcionaris públics” explica Albert Llueca que ja va denúnciar la situació en la que és trobava la Casa de la Joventut “i com no és cumplien els horaris ni els serveis mínims aprovats al reglament de Casals Joves del municipi, ni com el contracte anterior tampoc és cumplia”.


Llueca destaca “que moure aquesta fitxa deixa entreveure quines son les pretensions del Parti Popular ja que durant aquesta legislatura ja s’han covert altres places de conserjes per a esports, més concretament en el José Veral, i aquestes han anat amb informe favorable del secretari de l’ajuntament alegant que era una mesura urgent i necessària, cosa que també deuria d’haver-se fet en la Casa de la joventut” continua el regidor nacionalista “després de l’inspecció de treball a la Casa de la joventut i d’haver preguntat a l’anterior contratista, l’Ajuntament de Sagunt va pendre la mesura de trencar el contracte amb el mateix i que un conserje d’esports siguera qui ha d’obrir, durant el temps que tardara l’adjudicació, les instal·lacions”.


En aquest sentit ens sumem des de Compromís a les demandes dels sindicats exigint que aquestes places siguen covertes amb funcionaris i que s’obriguen les borses o que és creen noves per a poder tindre serveis de “qualitat i públic, ja que el següent pas podria ser la provatització de les instal·lacions esportives com ja ha passat en altres municipis governants per els populars”.


Des de Compromís denúncien també l’estat d’abandó per part del govern municipal de la Casa de la Joventut i l’incompliment del reglament de funcionament de la xarxa de Casals Joves de la ciutat. En este cas els Casals arreplegats en este reglament son Casa de la Joventut de Sagunto i Casal Jove del Port, i segons este reglament aprovat en 2009 per el govern segregacionista popular els dos edificis eres propietat municipal.


“Esta titularitat municipal és la que constantment negen, actualment, els membres de l’equip de govern del Partit Popular i que nosaltres sempre defensem com a propi. És curiós vore com per una banda en el catàleg de bens apareix i com continuament en les comissions informatives ho negen”, explica Llueca


Però per altra banda este reglament, aprovat al 2009, deixa ben clar quin ha de ser l’equipament mínim que ha de tindre un Casal Jove, centres juvenils, és una dependència de CIJ (Centre d’Informació Juvenil), aules d’ús polivalents per a formacions i tallers, sala de reunions, saló d’actes polivalent, així com espais cultural (s’especifiquen locals d’assaig) i conserjeria. La Casa de la Joventut “sols cumpleix 2, si filem prim, dels serveis mínim que ha de tindre cada Casal Jove”.