Estic llegint als mitjans digitals que el Partit Popular va a començar a realitzar una moció per a presentar en tots els Ajuntaments contra les "ingerències catalanistes" supose que anirà per les mocions i accions fetes al Principat, no sé molt bé.

Amb tot açò m'ha vingut al cap unes idees, com per exemple que vol dir això de ingerència?

La definició és: intromisió en un assumte o departament alié. I he pensat anaem a ficar uns exemple de les "ingerències" del Partit Popular durant aquests anys.

1.- LLEI URBANISTICA DE LA CV

Com diu la cançò "ay, Manolete, si no sabes torear pa' que te metes!", doncs això, va haver una època que els polítics del Partit Popular a banda de polítics anaeven d'urbanistes, de paissagistes, d'obrers i constructors, sense saber res, únicament amb les pretensions d'ajudar-se a ells mateixos.

Fins que Europa els va fer modificar la llei, amb tots aquests punts, que després de llegir-los s'observen que son canvis lògics i que deuria d'haver sigut així sempre.

- Plans Generals: Aquest instrument recupera la seua competència en la planificació urbanística. Desapareixen els concerts previs i els plans parcials reclassificatories de sòl.

- Programes d'Actuació Integrada (PAI): Se separa el planejament (competència municipal) de la seua execució, que pot ser directa (pública), indirecta (agent urbanitzador) o en cooperació. Els PAI reclassificatoris caducaran a l'any de l'entrada en vigor de la nova LUV si no estan en marxa.

- Informació Pública: L'obertura d'informació pública dels plans generals haurà d'anunciar-se, a més d'en el DOCV i en un periòdic, per mitjans electrònics. El termini d'exposició serà com a mínim de dos mesos i el pla ha de ser accessible per a qualsevol ciutadà.

- Creixement: No es limita el creixement, però sí s'estableix que quan el pla urbanístic supose un augment del 20% de la població o de la superfície de sòl urbanitzat, haurà de revisar-se el PGOU.

- Agent Urbanitzador: Haurà de complir rigorosament la llei de contractes del sector públic quan present una proposta per a executar un PAI. El preu haurà de ser tancat i no podrà incloure's millores a compte dels propietaris.

- El 'metre per metre': Se suspèn aquesta figura creada pel llavors conseller Rafael Blasco perquè per cada metre de sòl reclassificat es reservara un altre metre de sòl protegit. S'ha posat poc en pràctica.

2.- El valencià si és català

Ara els polítics del Partit Popular és converteixen en Filòlegs.I ja les universitats van recórrer una Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura del 19 de juliol de 2006 que no reconeixia la titulació de Filologia Catalana per a acreditar el coneixement de valencià en les oposicions als cossos de professors d'ESO. Però la Justícia valenciana obliga a la Generalitat a acceptar la titulació en Filologia Catalana per a acreditar el coneixement de valencià

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha estimat els recursos interposats per les universitats de València i Alacant contra l'ordre de la Generalitat que no reconeixia la titulació de Filologia Catalana per a acreditar el coneixement de valencià en les oposicions a docents d'Ensenyament Secundari.

Aquests dos nous pronunciaments judicials reconeixen el títol de Filologia Catalana i el terme "català" per a denominar a la llengua pròpia del País Valencià.

El TSJCV per tant "avala" la doble denominació de valencià i català per al nom de la llengua del País Valencià, "oficialment 'valenciana' en el seu Estatut d'Autonomia, i en l'àmbit acadèmic 'catalana'".

Però a dia d'avui la Generalitat "desobedeix".

3.- Promotors Privats

Alguna cosa podem dir que té de bó la crisi, s'ha portat per davant fins a sis macroprojectes que en el seu moment van ser presentats a so de bombo i platerets pels diferents dirigents polítics del Partit Popular que en aquesta ocasió s'havien vestit de promotor privats.

Encara que no s'han fet la Generalitat Valenciana ha arribat a pagar 16,3 milions d'euros de tots els valencians per dos d'ells: Les Torres de Calatrava i La Torre de la Música.

Però hi han més exemples Museu FIFA, Parc Ferrari, De Neutopía a Oceanic. Sumem en despessa?

Ingerència, de qué?