#fotodenuncia que les obres s'han de planificar això no té cap dubte, no?

Doncs si per una via ha de passar un autobus hi ha que deixar l'espai, no?