Les #festespatronals han de ser del poble, i han de ser festes en honor dels patrons de la ciutat (açò caldria reflexionar-ho però a la nostra ciutat existeixen dos patrons, bó tres, que son els Sant de la Pedra i la Mare de Dèu del Bon Succes. Les festes patronals que s’organitzen a Sagunt no coincideixen ni están lligades al voltant dels seus patrons. Son festes d’estiu que s’articulen al voltant de penyes i les seues respectives federacions.

Tenim la teoria clara. Partint d’aquesta premisa, de la “desamortització” de les festes, cal començar a reflexionar. Durant aquest any he estat parlant en penyistes de tots dos nuclis, axí com a ciutadans d’apeu. En tots ells és veu la sensació de que tot no està funcionant del tot bé. També hem pogut comprovar que existeixen diferents campanyes per internet un d’elles per a que les festes portenques siguen més alternatives, un altra per a que les festes del nucli històric tornen al seu lloc tradicional la Plaça Major, també existeix la que sempre fa Segregació Portenya en la que vol que els diners que se destinen siguen 60% – 40%, encara que també recolzen el canvi en les penyes del Port i com s’ha vist no son sants de la devoció de la Federació de Penyes.

Val. Tenim clar l’escenari. Ara cal que l’orquestra puga tocar. Natxo Garrido fa una reflexió molt interessant al Facebook, diu una cosa pareguda a esta, si hi han 2.000 penyistes a les festes del Port, on està la resta de 40.000 portencs? Esta mateixa reflexió també l’han fet altes persones però jo crec que el que volen dir és, 2.000 persones han de programar, gastar els diners públic (100.000 euros més o menys), les festes per a tot un nucli de població? (la mateixa reflexió és pot fer al nucli històric). Cal donar més importància al poble? Cal que l’Ajuntament s’implique més i no sols done els diners? Com és poden fiscalitzar les #festespatronals (amb un portal de transparència a internet)?

L’orquestra ha d’estar composada per diferents col·lectius, la veu ha de ser l’Ajuntament, la bateria el poble, la guitarra la federació de penyes i el baix les penyes, i tots junts han de decidir quin repertori tocar i com animar a la gent, tota la gent.

Seguim la conversa en tuiter? feu servir #festespatronals