Doncs resulta que ara també pareix que la BOSAL va a tancar i que ningú va a fer res per a que açò no pase. Pareix com si un tort ens haja mirat mal ja que tota la industria pesada que tenim al municipi pareix que vaja anant tancant com si una fila de fitxes de dominio sigueren.

Som titelles en mans del capital. Som titelles en mans dels dirigents del Partit Popular, ara, i del Partit Socialista en Madrid. Som titelles en mans del Govern popular de la Genearalitat Valenciana. Som titelles que no saben com menejar-nos, i no saben com acoplar-nos a les noves realitats d'este món globalitzat.

Tenim una industria pesada relacionada amb l'automòbil, l'automòbil és un dels pocs sector que pareix que ha resistit bé durant la crisi i les últimes estadistiques que tenim li donen un creixement, en la Ford han augmentat els torns, ara també treballen de nit, i la industria auxiliar s'ha beneficiat. Ací en canvi que fem tubs d'escape, cristals, vidres, xapes per a eixa industria ens tanquen les factories i el que és pitjor tot el teixit industrial que hi ha al voltant de les grans empresesi fàbriques. Patint així una desindustrialització pareguda al desmantellament de la FÀBRICA, en majúscules, i la gran mentira que va ser la IV PLANTA. Tornem als anys 80, no ens enganyem, hem retrocedit tres dècades i mitja i ací ningú, dels que poden, ha fet res.

Perqué Sagunt no és un lloc prioritari per a la Generalitat Valenciana? Perqué Parc Sagunt no s'ha convertit en el que se va prometre el "mayor parque empresarial de Europa"? Perqué les conexions ferroviaries no son les adequades fins al port? Perqué no hem sabut explotar tots els polígons que hi han a la ciutat i que tots estan per baix de les seues possibilitats?

Totes aquestes preguntes tenen resposta, però de segur que ens ficarem, ficariem, negres d'escoltar-les i saber quin és el pol estratègic que s'ha decidit per a Sagunt: NINGÚN.

Anem com cagallò per sèquia, i ara és el torn de BOSAL, després de GALMED, ARCELOR, ROS CASARES...