Quico Fernández: ” Esta moció se suma a les que hem presentat en anteriors plens i pretén ajudar a la protecció del nostre patrimoni històric. És sorprenent descobrir que una obra d’enginyeria romana tan important com l’aqüeducte no disposa d’una figura adequada de protecció que evite la seua destrucció. De fet es pot observar com en els últims anys l’aqüeducte ha perdut alguns trams sense que l’administració competent haja intervingut. A més hi ha parts de l’aqüeducte que s’han descobert recentment amb motiu de les obres del gasoducte i d’algunes investigacions,  i d’altres infrastructures hidràuliques que es conserven perfectament en el subsòl de la ciutat i que la gent desconeix. Sagunt disposa d’un patrimoni variat i importantíssim i és incomprensible que una part continue ocult o abandonat, quan en altres ciutats patrimonis menys rellevants donen de menjar a moltes persones.”


La història de la nostra ciutat ens ofereix massa exemples de destrucció del seu ric i variat patrimoni. Per no remuntar-nos a períodes massa allunyats de l’actualitat ens podríem interrogar sobre la desaparició contemporània de monuments excepcionals, i d’una manera molt singular de la destrucció del Circ Romà. Com és possible que un construcció tan grandiosa, que va arribar fins als anys 60 conservant pràcticament la seua planta, haja sigut sepultada sota els edificis que s’hi van alçar?


La primera causa cal buscar-la en la incultura i la ignorància, a més de l’absència d’una legislació efectiva en matèria de protecció del patrimoni, tal i com ja existia en altres països europeus més desenvolupats.


Sense oblidar que en molts casos s’ha ignorat les lleis que en major o menor mesura pretenien salvar el patrimoni de la depredació urbanística.Afortunadament hem avançat molt en el camp legislatiu sobre la matèria i les actuals lleis permeten que les administracions públiques garantisquen la preservació, recuperació i posada en valor del nostre patrimoni. En la nostra ciutat en tenim exemples molt recents i rellevants com ara l’àrea de la Moreria o la Domus dels Peixos. Fins i tot podríem afirmar que qui troba restes en el seu solar es pot considerar afortunat, i no com passava en el passat. De ben segur que hem perdut molta informació a causa del conflicte que suposava l’aparició de ruïnes en parcel.les privades.En aquest cas volem centrar l’atenció en tota la infrastructura hidràulica que ha abastit la ciutat al llarg de les diferents etapes històriques.


Bona part d’aquestes infrastructures s’han perdut, però d’altres encara sobreviuen gràcies a la seua ubicació, com és el cas de l’aqüeducte romà que discorre pel pendent oest de la muntanya del Castell. Alguns trams conserven perfectament les seues característiques constructives originals, mentre altres han caigut pel pas del temps o per l’acció humana.
Segons la documentació consultada només hi ha una referència “Aqüeducte de Sagunt”, en la relació de jaciments arqueològics de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat. Evidentment es tracta d’una mesura insuficient i la nostra proposició tracta d’evitar la seua destrucció, pretén assegurar la seua conservació i posada en valor, com ja hem assenyalat en altres casos, convençuts no sols que és una obligació envers el nostre patrimoni i les generacions futures, sinó que a més és una oportunitat per potenciar el turisme en la nostra ciutat com un dels eixos del desenvolupament econòmic.


Hi ha més casos que esperem que el Catàleg municipal sense aprovar vaja incorporant i actualitzant.


ACORDS


PRIMER.- L’Ajuntament de Sagunt iniciarà els tràmits de manera imminent i coordinada amb la Conselleria de Cultura per tal de protegir amb la figura més adequada la infrastructura hidràulica de la ciutat, i de manera més específica tant l’aqüeducte romà com les altres infrastructures hidràuliques rellevants.


Posted from WordPress for Android