Hui he passat el dia en Al-mardá i com sempre pense vivim en un paradís infrautilitzat. Devem de treballar per ell. Per exemple amb un Passeig Maritim #imaginasagunt