#DEMOCRACIAREAL Volem obrir un nou procés constituent europeu cap a una Europa de les Persones i dels Pobles més democràtica i transparent. Volem més poder per al Parlament Europeu, la institució amb més legitimitat ciutadana dins de les institucions europees. Volem transparència en el funcionament d’una UE al servei de la ciutadania. La democràcia no és un simple mecanisme formal d’adopció de decisions, sinó també la situació que es crea quan totes les persones se senten partícips de la vida social.


#RESCATEMPERSONES Anem a rescatar persones. I per això volem polítiques dotades d’inversions per a la creació d’ocupació en una economia al servei de les persones i respectuosa amb el medi ambient. Apostem per la tolerància zero contra la corrupció, el frau, l’evasió fiscal i els paradisos fiscals. La persona és el centre de la política.


#SOLIDARITAT Reclamem una nova Carta dels drets fonamentals socials per a garantir educació, sanitat, justícia i medi ambient per a tots i totes, incloses les persones migrants. Prioritzem la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i impulsarem la defensa de la renda bàsica universal, així com una cartera de serveis socials mínims per a facilitar l’autonomia personal i la integració de les persones amb diversitat funcional física i/o psíquica. El desenvolupament personal i social necessita recolzar-se en la cooperació, la integració i l’ajut mutu, que han esdevingut valors de ciutadania.


#EUROPADELSPOBLES Reivindiquem l’Europa dels Pobles, i el suport i respecte de la UE a la seua diversitat nacional, cultural i lingüística, incloent-hi les minories i nacions sense Estat. Rebutgem la retallada a la seua autonomia i processos de decisió democràtics i reclamem la participació real i efectiva de les unitats subestatals en la presa de decisions europees, amb especial atenció a les Regions Europees Ultraperifèriques dotant-les de la seua pròpia circumscripció electoral. La construcció europea és possible perquè compartim uns valors igualitaris des de la diversitat. El respecte a la diferència, siga persona o poble, permet la convivència i el progrés.


#IGUALTAT Reivindiquem un espai de llibertat i seguretat per a totes les persones, lliure de discriminació, racisme i xenofòbia. Avui volem defensar i conquerir la igualtat de drets per a les dones i per als col·lectius marginats siguen LGTB+, persones majors, amb diversitat funcional, etc. L’Europa que volem defensa també els drets digitals, la neutralitat i privadesa de la xarxa.