Compromís denúncia l’estat d’abandó per part del govern municipal de la Casa de la Joventut i l’incompliment del reglament de funcionament de la xarxa de Casals Joves de la ciutat. En este cas els Casals arreplegats en este reglament son Casa de la Joventut de Sagunto i Casal Jove del Port, i segons este reglament aprovat en 2009 per el govern segregacionista popular els dos edificis eres propietat municipal.


“Esta titularitat municipal és la que constantment negen, actualment, els membres de l’equip de govern del Partit Popular i que nosaltres sempre defensem com a propi. És curiós vore com per una banda en el catàleg de bens apareix i com continuament en les comissions informatives ho negen”, explica Llueca


Però per altra banda este reglament, aprovat al 2009, deixa ben clar quin ha de ser l’equipament mínim que ha de tindre un Casal Jove, centres juvenils, és una dependència de CIJ (Centre d’Informació Juvenil), aules d’ús polivalents per a formacions i tallers, sala de reunions, saló d’actes polivalent, així com espais cultural (s’especifiquen locals d’assaig) i conserjeria. La Casa de la Joventut “sols cumpleix 2, si filem prim, dels serveis mínim que ha de tindre cada Casal Jove”.


Però des de COmpromís van més enllà i destaquen que “també en el mateix reglament exigeix els programes mínims que han de tindre en cada CIJ” com son “desenvolupament i seguiment del CIJ, cursos i tallers, grups estables, activitats internes, activitats de difusió i els manteniment intern”, continua Llueca, i “en este cas la Casa de la Joventut del carrer Albalat tampoc cumpleix els mínims egixits per un reglament municipal”.


Llueca destaca també que és obligació de l’Ajuntament dinamitzar estos centres juvenils i el que és més important dotar-los de personal tècnic i serveis adequats per al normal funcionament. En este sentit el propi reglament exigeix que “cada Casa de la Joventut tinga Tècnic de Joventut, Auxiliar administratiu, COnserje i personal de neteja, i evidentment en este aspecte tampoc és cumpleixen els mínims”.


És per tot açò que des de Compromís demanen que “seguint el propi reglament que va aprovar el Partit Popular actue en conseqüència i que tots els joves tingam les mateixes opcions per tal de desenvolupar-nos en el nostre temps de lleure i que siga l’Ajuntament el garant de la igualtat de tota la ciutadania ja que és el que representa a tots els ciutadans i ciutadanes.


Podeu vore el reglament complet ací http://ift.tt/1es01Ye