Compromís inicia una arreplegada de signatures als usuaris habituals del servei públic de transport a València des de Canet d’en Berenguer, Port de Sagunt i Sagunt, que duu a terme l’empresa AVSA, a l’empara de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, reclamant un servei de qualitat, a un cost en temps i diners raonables, i fiable.


Per aquest motiu el col-lectiu valencianista demana  que s’implante el servei “exprés”, en hores punta, tant des del Port com des de Sagunt. Que es redissenyen els recorreguts, adaptant-los a les noves necessitats i nuclis de població (500 vivendes, Nord del Palancia, Palmereta, Baladre, Fusió, etc.). Que s’unifiquen les tarifes per a tot el municipi, a raó de 2,70 € el viatge. Que s’adapten els vehicles a les persones amb problemes de mobilitat i es garantisca la intermodalidad amb la bicicleta. Que s’instal·le una marquesina en la parada de la UPV, que protegisca als usuaris del sol, la pluja i el fred. Que s’òbriguen les oficines d’AVSA a Sagunt i Port almenys una vesprada a la setmana per a atendre als usuaris. Que es creu una Comissió Mixta ADMINISTRACIÓ PUBLICA-usuaris per a l’estudi i implementació de millores en la línia, i el seguiment i control del funcionament del servei.


Totes aquestes peticions venen recollides al document de treball realitzat per els veïns durant l’Audiència Pública realitzada per Compromís.


Cal destacar que el representant en.la comissió d’infraestructures en l’Ajuntament de Sagynt, Albert Llueca, ja ha denunciat la situació i demanarà la tramitació d’una reunió urgent amb la Conselleria d’Infraestructures per tal de solucionar els problemes i deficiències del servei.