He recuprat una imatge de les milicies populara del regme de valència