Com esta la cosa, vore aquests contenedors en els centres comercials, cal reflexionar.