Aquesta pregunta ens la feiem en el nostre programa electoral IDEES, VALORS I TREBALL per a les eleccions de 2011.

Teniem clar que Sagunt era un Escenari de la Història i per això podriem demanar que fora declarada Patrimoni de la Humanitat almenys la Muntanya del Castell.

El Patrimoni Històric que poseeix la nostra ciutat pateix un greu procés de degradació i abandonament. És la nostra obligació com a represententants públics revertir aquesta situació. I no només això, el Patrimoni de Sagunt no només és un valor únic que s’ha de protegir i conservar, també ens permet al mateix temps generar un nou model de creixement econòmic que ens permeta generar alternatives de treball i desnvolupament, basant-se en la cultura pròpia i en el coneixement de la nostra història.

El Patrimoni de la Humanitat o Patrimoni Mundial és una figura de protecció dels béns culturals i naturals del món, proposat per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), a través de la "Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural", aprovada en 1972.

Té com a objectiu la preservació de monuments, conjunts, llocs i patrimoni immaterial que presenten les característiques d’excepcionalitat, unicitat i autenticitat a nivell internacional.

Es tracta, en resum, d’una mena de segell de garantia internacional quant a la singularitat del patrimoni històric que rep la distinció.

SAGUNT per les seues característiques singulars podría, amb l’esforç i l’ambició de tota la ciutat optar a ser Patrimoni de la Humanitat presentant el CASTELL DE SAGUNT com a LLOC PATRIMONI DE LA HUMANITAT, en base als següents criteris:

EXCEPCIONALITAT. Lloc d’ús ininterroput des de s.V a.c, fins l’època actual.

AUTENTICITAT. Inici de la segona guerra púnica. inici romanització a la península...

UNICITAT. No existeix cap element amb eixes característiques al País Valencià, ni a l’Estat Espanyol-

VALOR AFEGIT. Elements de la cultura jueva, patrimoni industrial, complementen i fan crèixer la singularitat de Sagunt.

L’ ESTRATÈGIA DE CIUTAT.

Davant la complexitat del procés, la gran quantitat d’administracions a coordinar i la interacció entre les mateixes, no sols a nivell estatal sinó també internacional fan de la Declaració un procés llarg i dur que no sempre s’aconsegueix, però que en tot cas ha de ser una eina dinamitzadora del patrimoni i la ciutat.

• L’estratègia de ciutat en relació al patrimoni és un instrument que reforça les candidatures i que al mateix temps genera una alternativa de models de gestió a la pròpia ciutat per tal d’obrir noves alternatives de creixement sostingudes en base a la cultura i a la recuperació i conservació dels signes identitaris de les mateixes.

• La dinamització social associada al projecte de candidatura també és un element a desenvolupar conjunturalment, donat el seu caràcter cohesionador, que interacciona amb la promoció de la candidatura i amb l’estratègia de ciutat.

Jo continue pensant que açò és possible, i tu?