imageAlbert Llueca explica que tenen clar que s'ha de derogar aquest registre ja que hi ha una llei superior que així ho diu en la seu part transitòria.

Compromís és posiciona de part de la ciutadania per aixó esgrimeix dos motius important per no votar favorablement. El primer es el cost de 60 euros de taxa que ara s'haurà de pagar per elegir aquesta opció de vida.

El segon el la perdua de drets d'aquestes persones registrades en Sagunt ja que "el Partit Popular no ha sabut o volgut arribar a acords amb l'administració autonòmica per tal de que els seients que hi han al registre actual de Sagunt passen directament al de València", la conseqüència d'açò, continua Llueca, "pot afectar a les persones que estan rebent una pensió de viuedat ja que com a mínim han d'estar registrats 2 anys com a mínim, persones que encara no estiguen registrades en València en els permisos retribuits, l'assistència sanitaria amb un any d'antiguitat, en lloguers, en adopció i la pensió alimentaria i temes de menor".

Des de Compromís s'ha demanat que s'envie una carta a les parelles de fet amb, per una banda un certificat des de quan s'està registrat així dels pasos a donar.

Llueca conclou que "la derogació del registre fa que aquest fitxer no es puga utilitzar per la LOPD, més que res, i que estes persones queden despenjades"