...Kivi Osma fa una pregunta i una reflexió que se fa molta gent, quins son els criteris per a que Creu Roja, Serveis Socials, Cáritas... concedisquen les seues ajudes?

Primer en cada cas hi han un barems que s'han de cumplir per tal de poder optar a les ajudes, però sobre tot podem vore les municipals en aquest post. Per exemple la base per a tot és el IPREM:

L'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) és l'índex de referència a Espanya per a l'assignació d'ajudes i subsidis en funció dels ingressos. És el suport tècnic del salari anual d'un treballador quan és acomiadat al llarg de 360 dies.
Va ser introduït l'1 de juliol de 2004 en substitució del Salari Mínim Interprofessional (SMI) la utilització del qual es va restringir a l'àmbit laboral.
La introducció de l'IPREM permetia que un creixement més important del SMI no afectés a tot el sistema d'ajudes i subsidis. Des de la seva creació, el creixement anual de l'IPREM ha estat menor que el del SMI.
L'IPREM s'actualitza a principis de cada any en la Llei de Pressupostos.

Partint d'aquesta base se fa de manera objectiva tot el procés. Supose que la pregunta va en segones, i sobretot és refereix a perque els extrangers reben més diners o ajudes que els "aborigens"... no podem deixar d'ajudar a tot el món, no podem fer distinció perque seria discriminació i hi ha una directiva europea al respecte, si hi han extrangers que rebren l'ajuda és perque cumpelixen tots els requisits, punt i final.