El 16 de febrer de 2010 Juan Serrano junt a el secretari autonòmic d'Administracions Públiques Rafael Peset afrmaren que durant eixe any tindriem disponible l'oficina virtual de l'Ajuntament de Sagunt.

Amb la finalitat d'agilitar la tramitació de determinats procediments administratius, l'Ajuntament de Sagunt és suposa que anava a habilitar una Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà. La Junta de Govern va aprovar l'adjudicació provisional del contracte per a la creació d'aquest servei per al ciutadà, inclòs en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (Pla E2), a l'empresa TELVENT INTERACTIVA, SA, per un import de 209.011 euros (IVA inclòs), que ja està pagat. Tot açò al maig de 2010. Data que agafarem de referència. Així que podem dir que duguem 1.280 dies, 1.843.260 minuts esperant que Sagunt disposse d'una ferramenta necessària per al desenvolupament de l'administració i la descentralització de l'Ajuntament.

En el seu dia Juan Serrano deia que "això no és més que posar l'administració en el lloc que correspon, una administració del segle XXI, al servei del ciutadà durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any" doncs duguem 12 anys al segle XXI i més de 3 anys de retard i amb un missatge, sols en castellà, "En estos momentos la oficina virtual se encuentra en construcción. Disculpe las molestias."

També Sergio Muniesa explicava que "gràcies a aquesta aplicació, es reduirà notablement el temps en la tramitació de certes gestions" o s'allargarà, no?

Pegant també voltes a l'accesibilitat de la web i com els ciutadans interactuen en ella, fa uns mesos és presenta un programari que s'utilitza per a apropar la web als ciutadans i ciutadans amb disfuncionalitats. Jose Luis MArtí en este moment va dir “hem dotat de l'accessibilitat necessària a la nostra pàgina web per facilitar que les persones que tinguin qualsevol discapacitat puguin accedir als seus continguts, i sobretot, adequant-nos a la velocitat de cada usuari a l'hora de navegar, perquè aquest nou servei que ofereix la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt resulti beneficiós i satisfactori per a la ciutadania” i estem d'acord amb això però si la base no és accesible la seua interpretació no pot ser accesible, és una paradoja.

Si agafem qualsevol validor d'accesibilitat web que hi ha al mercat i fiquem la pagina web on, per exemple, és mostra la noticia sobre que la web és accesible, ens adonarem que aquesta no ho és. Com interpreteu açò? Vos ho deixe al vostre, libre albedrio...