Recuperant un article de 2007...

Des de fa uns anys la societat de la informació està avançant de manera vertiginosa davant dels nostres ulls, i una ciutat del segle XXI com es Sagunt no deuria de quedar-se per darrere, o el que es pitjor donar l'esquena al canvi constant en l'actual societat, per això des del BLOC JOVE volem que Sagunt siga una ciutat digital, que done exemple en àmbit nacional per les seues millores en les noves tecnologies.

Es importantíssim, tant per a l'administració com per a les empreses, socis tecnològics locals, el desenvolupament colze a colze de ferramentes i serveis de cara al ciutadà i a la pròpia administració. I inclús de cara a recolzar iniciatives empresarials, PYMES, i les iniciatives de auto-treball de joves emprenedors de la nostra ciutat. Saben vostès quan costen les llicències dels programes que fan falta per a dur una PYME? i el material, hardware, necessari per a poder fer córrer estos programes?

El valor, que també afecta a l'administració, hi ha voltes que no es pot assumir, per això les PYMES no evolucionen tant ràpidament com el seu entorn, i veuen com empreses de caràcter nacional els lleven el mercat pel simple fet de vendre per la xarxa, Internet.

Per tots aquests motius pensem que Sagunt ha de ser exemple de Ciutat Digital, una ciutat que ajude als seus ciutadans, a poder avançar en l'evolució constant de les tecnologies, i per aquest motiu proposem diverses tasques importants de cara a poder començar a treballar cap a l'objectiu de que Sagunt siga una gran ciutat (digital).

S'ha d'analitzar el grau de digitalització de la societat saguntina. Aquest procés ha de ser auditat per a garantir la fiabilitat dels resultats. Identificar els factors que dificulten o fins i tot impedisquen la migració al món digital. Estudiar, valorar i engegar accions correctores.

L'objectiu fonamental és donar a conèixer els distints "serveis tecnològics" creats perquè així els ciutadans puguen beneficiar-se del seu ús. S'ha de generar informació constant sobre el projecte per als mitjans de comunicació, per al ciutadà i per a les empreses i institucions. S'ha de desenvolupar una web específica que oferisca informació i es convide a la participació i sobretot creació de trobades per a l'intercanvi d'informació i experiències.

Per a la finalitat de poder construir una ciutat digital es imprescindible la creació d'infraestructures de comunicació i serveis, el desenvolupament d'una xarxa d'infraestructures de Banda Ampla per a donar cobertura a l'Ajuntament, Centres de Salut, Escolars, Culturals, la creació d'una xarxa sense fil (Wi-Fi) i altra per xarxa elèctrica (PLC) a manera d'experiència pilot, tot juntament amb la modernització de les instal·lacions informàtiques, comunicacions i bases de dades perquè puguen oferir els nous serveis. Altres serveis que s'haurien de dur a terme per part de l'administració seria la instal·lació de terminals d'accés públic a Internet amb connexió a alta velocitat en punts estratègics dels municipis (Ajuntaments, biblioteques, bars, …).

Tot aquest desenvolupament tecnològic, s'ha de consolidar i fomentar una formació del ciutadà en funció del seu nivell de coneixement, en les Tecnologies de la Informació i Comunicació, una formació de l'Administració per a facilitar la comprensió, aprofitament i ús de les diferents eines tecnològiques que es vagen desenvolupant entre els empleats públics i sobretot i més important, formació de les PYMES perquè descobrisquen els beneficis de treballar amb la xarxa (teletreball, noves eines, etc.).

Tots aquests avanços son alhora necessaris per tindre un model bàsic de desenvolupament de la eAdministración municipal i poder disposar d'un vinculació de l'Administració Local amb l'Autonòmica i la Central. I poder disposar d'altres projectes que es puguen implantar a nivell local, si és possible innovadors, tals com projectes generadors i divulgadors de coneixement pràctic i cultural, com visites virtuals al Museu Arqueològic, digitalització de fons documentals i patrimonials i projectes encaminats a la promoció del turisme.

Tot açò faria de Sagunt una gran ciutat, això si, DIGITAL.