Recorde un cartell fet pel PP en el que apareixia un carranc i els logos dels tres partits abans en el poder, BLOC-PSOE-IU. Segons vaig entendre jo volia dir que l'Ajuntament anava "pa'tras". Doncs bé, ara deuen de ser ells els que els tenen que vore la biga en el seu propi ull i no la polseta en l'ull dels demés. Ara son ells els que fan que la ciutat de Sagunt vaja cap enrrere, sobre tot amb el pacte que han firmat i uns dels punt que implica la duplicitat de serveis en 2 nuclis de la nostra ciutat. Açò afecta directament als diners públics, açò afecta a anar cap a darrere en la construcció administrativa de Sagunt. Cap organització, ajuntament, associació pot conduir cap al futur amb el pilot automàtic… els guanyadors del segle XXI seran aquells que puguen transformar la seua organització en alguna cosa que se sembla a un vehicle tot-terreny, amb tracció a les quatre rodes, que siga forta, lleuger i altament maniobrable, i lamentablement la duplicitat de serveis no es ser TOT-TERRENY, si no ser un vehicle d'aquest de 49cc que pots conduir sense cap carnet.

No necessitem una Regidoria de "Descentralización", necessitem una regidoria forta d'Innovació, e-Govern i Qualitat, per a poder aconseguir un Sagunt 2.0 bassat en els necessitats real del municipi i dels ciutadans, la qual deuria de preparar un Pla Estratègic i un Pacte per a la Innovació que es deuria d'oferir a les organitzacions econòmiques i socials. Açò implicaria poder incorporar als agents socials en el desenvolupament d'una cultura d'innovació que permeta que Sagunt es convertisca en una ciutat més competitiva i moderna donant-li una major promoció a les activitats emprenedores de la ciutat, en aspectes relacionats fonamentalment amb el desenvolupament econòmic, social i cultural.

L'e-govern es un projecte global on s'integra infraestructura, coneixements i desenvolupaments per a recrear, en un àmbit virtual, les característiques d'una ciutat real.Per a escometre aquest repte és necessari assumir per part dels gestors públics la necessitat del canvi i posteriorment liderar-lo de forma activa. Si no hi ha lideratge, el canvi i la millora serà mínim i s'haurà perdut una gran oportunitat d'optimitzar els recursos i millorar l'aportació de valor a la societat.

En lloc de duplicar els serveis, cal definir els objectius estratègics d'una forma clara i estructurada, establint els terminis necessaris per a la seua execució, aprofitar tot allò realitzat per l'equip anterior que aporte valor a l'Ajuntament, siga el que siga el color dels gestors. També una prioritat que es deuria de aconseguir es la involucració dels empleats públics en les estratègies a definir i implantar. Ells són qui tenen una relació directa amb el ciutadà i els millors coneixedors dels processos operatius i les seues possibles millores, no els regidors de torn els tècnics son els que han de dur l'Ajuntament i son els que, junt als Regidors de torn, el que mitjançant els informes modifiquen la visió actual del curt termini cap a una visió estratègica amb polítiques a curt, mig i llarg termini.

La meua aposta l'eGovern, la posta de l'actual equip de govern la dualitat - duplicitat de serveis, esta clar, és més rendible políticament accions amb resultats a curt termini que servisquen com argument electoral que desenvolupar estratègies de futur, encara que aquestes tinguen un major impacte en el desenvolupament econòmic-social del nostre entorn.