image... O reompli els punts, o qualsevol altre joc possible. Algú sap on està esta placa? Dona igual, la veritat, el que realment importa és que és un simbol clar de l'abandó per part del Govern municipal de la ciutat i les coses menudes...