Hola!

Ahir vaig passar per registre d'entrada diferents peticions que m'heu fet via Whatsapp o Twitter o cara a cara. Són 20 preguntes o peticions, vos les deixe ací:

++ Saber la situació actual de la Consolidació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Sagunt, així com el planning corresponent a les mateixes.

++ Saber la situació actual de l’aplicació de l’acord del 2000 en la que se consolidaven els llocs de treball de 47 treballadors de la casa i ha dia de hui queden 2 en el procés,

++ Saber qui és el propietari de la Casa de la Joventut i els Úsos que s’està realitzant des de la Regidoria de Joventut així com la seua programació.

++ Saber la situació actual del Centre de Recepció de visitants del Castell de Sagunt.

++ Saber la situació actual de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt.

++ Saber l’estadística per mesos de l’aplicació de l’Ordenança de Convivència municipal des de la seua aprovació a dia de hui.

++ Saber la situació actual de la Tinença d’Alcaldia de Baladre.

++ Saber les actuaciones contra el PICUDO ROJO que s’han fet en les palmeres de les platges Corinto-Almardà.

++ Saber la llista de productivitats de l’any 2012 i 2013 i el cost total de les mateixes..

++ Saber el llistat de les Compatibilitats actuals que tenen els treballadors de l’Ajuntament de Sagunt així com les desestimades el darrer any i en que situació és troben.

++ Saber la situació de les obres del Plà Confiança amb l’informació del cost de cada obra, la data de finalització, la data d’inici així com le execucions de garanties..

++ Saber les actuacions per a solucionar els danys que existeixen en la Glorieta de Sagunt.

++ Saber la data de finalització de l’obra de la Casa de Cultura Mario Monreal i el seu cost final.

++ Saber la situació situació del solar adjunt a la Casa dels Berenguer i la seua actuació sobre ell, ja que el mur megalitic s’està deteriorant.

++ Saber la situació actual del solar de Quevedo i els seus plaços d’execució.

++ Saber la situació actual del Museu Industrial i el seu plaç d’obertura al públic.

++ Saber la situació actual de l’expedient de fer BIC el joc del Bolot.

++ Saber el llistat dels BICs i Bens d’interés local declarats per l’Ajuntament de Sagunt i les actuacions que s’han dut a terme sobre ells des de la seua declaració.

Aniré ficant les contestacions per tal de poder saber tots el que passa a l'Ajuntament