Clar que necessitem fer canvis. Tots i totes sabem que en la crisi que esta caiguent necessitem fer canvis funcionals i estructutrals dins del nostre ajuntament. Durant aquesta pasada legislatura s'esta fent el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Sagunt, és a dir, estem pagant a una empresa per a que ens diga que treballadors tenim i quina funció estan fent dins de l'Ajuntament. En resum, l'Ajuntament de Sagunt no sap de que recursos disposa per a realitzar les tasques quotidianes dins de l'organització, açò no cap en cap cap.

Els sindicats tenen la preocupació que degut a aquest catàleg de llocs de treball comencen a despatxar a treballadors que no son necessaris. Creuen que aquest catàleg, que es necessari, valdrà per a l'equip de govern popular comence a fer les retallades que Alfredo Castello ja va anunciar durant la primera setmana d'aquesta legislatura, un anunci que semblava més això de "quien avisa no es traidor" i que deixava clar que aquesta legislatura seria un "marrón" governar per aquests motius.

Jo pense que el Catàleg de llocs de treball, crec recordar que quan Quico Fernandez era responsable del Consell Agrari ja es va crear per aquesta entitat, ens pot valdre per a saber on estem destinant més recursos dels necessaris i on hi han deficiències. un exemple que sempre fique es que actualment com no es donen tantes llicències d'obres pot ser que a urbanisme hi haja molta gent 'parada' i en altres departamente per exemple a Serveis Socials pot ser que es necessite gent. D'aquesta manera podem quantificar i qualificar el treball de cadascun dels treballadors de l'Ajuntament i ajustar les seues funcions per a poder donar millor servei a la ciutadania. En resum seria aplicar les teories de les empreses privades on cada any es fa una revisió de l'organigrama, de la linea de negoci, dels objectius marcats, i a partir d'ahí es genera un camí a seguir durant el proper any.

Debem d'entendre l'Ajuntament com l'empresa de tots i totes, i debem d'entendre que cada ciutadà és un accionista de l'Ajuntament i que cadascú pot fiscalitzar, per les vies que existeixen, el treball de l'Ajuntament.