Sagunt necesita un Centre de Coneixement, un laboratori per a la INNOVACIÓ per a poder crear plan directes en I+D+i en l'ambit social i empresarial de la nostra ciutat.

Per a mi INNOVAR es podria descriure en 4 paraules, bé, 5, però la cinquena es la que fa d'unió de totes.

INTEGRAR, la innovació ens permiteix integrar el vell model productiu i social en un nou model obert a la ciutadania del segle XXI, podem construïr a partir de la base social i empresarial saguntina una interació positiva amb les noves tecnologies, noves energies i noves formes d'entendre el progrés.

Per això es important una educació en la innovació, EDUCAR des del coneixment i des dels centres fomentant la creació de startups o negocis fomentant la innovació en els alumnes. Des dels departaments adequats de l'Ajuntament es poden crear noves maneres d'afavorir-ho, Pormoció Econímica, Joventut, Mercat i Comerços, Noves Tecnologies...

Per aquest motiu el següent pas seria el poder FORMAR a la ciutadania, fent ús de projectes europeus, a nivell autonómic, a nivell estatal i amb la creació de programes a nivell local o comarcal.

I com no, la innovació es creació, cada persona pot CREAR el seu propi somni, el seu propi espai, per això hi ha que ajudar a desenvolupar aquest somni mitjançant ajudes directes relacionades amb infraestructures i recursos.

Tot açò es resumeix amb la paraula EMPENDRE, Sagunt ha de ser una ciutat emprendora, un ciutat del segle XXI...