Aquesta setmana ens hem despertat amb un altra del PP, ara a nivell autonòmic però que ens afecta directament, Alfredo Castelló s'ha dut a Sagunt el pitjor Sagunt a Escena en anys. Un Sagunt a Escena reduït i arraconat a un reducte per part del Consell, la Conselleria de Cultura, dirigida per la exDirectora de Canal9 Lola Johnson, ha fet un aparheit en contra de la nostra llengua eliminat-la del festival. Lola Johnson i Alfredo Castelló actuen con els dictadors i assasins a sou d'un president cada volta menys honorable però si molt imputable Camps el qual segons Johnson 'Camps me ha hecho un regalo inmenso' i a nosaltres els saguntins i valencians pareix com si ens gastaren una broma pesada.

La política lingüística que duu el Consell i l'Ajuntament de Sagunt es de jutjat de guardia sense complir els acords plenaris ni l'Estatut d'Autonomia. Encara estic esperant dos contestacions a dos queixes enviades per mi al Síndic de Greuges per la discriminació i minorització del valencià a l'Ajuntament de Sagunt. No vaig a passar ninguna, tots els documents han d'estar com a mínim en valencià com diu el Reglament d'Ús del valencià aprobat al ple i vaig a denunciar públicament totes aquestes vejacions contra la nostra llengua, el nostre idioma.

Hi ha que fer accions directes perque no es torne a repetir. Jo sòc dels de cap agressió sense resposta. Jo els traure targeta roja, i tu?