Avui hem llegit que el CEIP 10 i el Jaume I ja estàn firmats o apunt de firmar les obres des de Conselleria de les instal·lacions, ja era hora de que la conselleria desbloquejara aquestes obres!.

Jo sòc deixa generació que vaig viure el Clot del Moro en Barracons, el trasllat al CEIP Jaume I, i 10 anys després comencen les obres, 10 ANYS! encara recorde la manifestació quan tallarem la N340, quan anarem a un plé i no van ser capaços de contestar a les nostres pretensions.

Des del BLOC també duguem treballant des de fa uns anys amb propostes concretes en l’ENSENYAMENT, com poden ser ara:

Formació reglada:

* Consensuar la construcció d’un CENTRE INTEGRAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL on es puga impartir formació contínua de treballadors, ocupacional i reglada amb titulacions orientades a les necessitats de les indústries i sectors productius de la comarca.

* Aposta decidida per les infraestructures educatives: cap escola pública amb barracons. Des dels pressupostos municipals i la col•laboració privada les condicions educatives del municipi han de ser dignes.

* Elaboració d’un programa d’absentisme escolar. Programa de tutors voluntaris.

* Adequació de les escoles perquè els patis puguen disfrutar-se per la gent jove com a instal•lacions esportives fora d’horari escolar.

* Estudi de la viabilitat per tal que els instituts més pròxims als nuclis poblacionals es dediquen a l’ESO i els més allunyats per al batxillerat i cicles formatius.

* Servei d’infermeria escolar en cada col•legi.

Formació no reglada:

* Nou impuls a la Universitat Popular. Racionalització dels cursos amb nivells de coneixements graduats i progressius. Cursets d’aproximació a les cultures dels nouvinguts, així com de valencià i cultura valenciana per a estrangers. Noves inclusions de cursos vinculats a la xarxa d’activitats generals que genera el municipi: educació ambiental (agenda 21), coneixements de l’entorn més pròxim: natural -marjals, muntanyes... -cultura popular -món faller, tradicions- visites d’aproximació als serveis administratius- Prop, oficines de turisme, l’arxiu municipal- a les infraestructures -depuradora, planta de transferències… En definitiva, que l’UP  cobrisca l’oci  però contribuïsca a acostar als ciutadans  a la realitat del municipi en favor d’una major implicació en la vida de la ciutat, des del coneixement dels seus recursos i possibilitats.

•  Foment dels programes d’educació per a la sostenibilitat.

•  Campanya d’educació en valors.

•  Creació de la Universitat Gran (de nivell més especialitzat per cobrir les expectatives d’un cada vegada més important grup de majors que, per la seua formació, busquen ocupar el seu temps d’oci deprenent).